Skip to Content

Digital legetime der du er kr. 350,-

Start legetime her

Få svar i løpet av dagen!

Når kan jeg benytte legetime på nett?

Du kan sende inn din henvendelse 24/7, og vil få svar samme dag hvis henvendelsen er hos oss før klokken 20, både hverdag og helg.

Trenger jeg å bestille time?

Du trenger ikke å bestille time. Send inn din henvendelse og besvar noen enkle spørsmål, så vil du få svar fra en av våre leger samme dag, dersom henvendelsen er hos oss før klokken 20.

Hva koster digital legetime?

En digital legetime koster kr 350,-

Hvordan betaler man for en digital konsultasjon?

Du legger inn kortinformasjon når du registrerer dine personopplysninger i tjenesten, før du sender inn din henvendelse. Vi reserverer beløpet (kr 350,-), og trekker dette fra kortet ditt når du har fått svar og avsluttet din legetime.

Hvordan kan legen gi en nøyaktig diagnose uten å fysisk se meg?

Vi vil stille deg detaljerte spørsmål for å kunne stille en diagnose. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å sende legen bilder for å gjøre diagnostiseringen enklere. I enkelte tilfeller vil legen konkludere med at det er behov for å ta prøver eller gjøre en fysisk undersøkelse for å kunne gi en endelig diagnose, eller behandling. Hvis legen mener at du trenger å komme til en fysisk undersøkelse, kan vi hjelpe deg med timebestilling ved et av våre sykehus eller medisinske sentre.

Kan jeg lukke nettleservinduet mens jeg venter på svar?

Det kan du. Du vil få et varsel på SMS når svaret ditt er klart.

Kan jeg bruke frikort?

Nei. Dette er et privat tilbud, så du kan ikke benytte frikort.

Kan jeg få sykemelding via digital legetime?

Nei, vi er svært restriktive med å skrive ut sykemelding uten fysisk oppmøte.

Dekker min helseforsikring digital legetime?

Som hovedregel må denne timen betales privat. Skal en utredning eller behandling dekkes av helseforsikringen må dette på forhånd være avtalt med forsikringsselskapet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap ved spørsmål om hva som dekkes av din helseforsikring.

Hva slags resepter kan fornyes uten en fysisk konsultasjon?

Hvis legen vurderer at du har et behov for reseptbelagt medisin vil du få en resept på bakgrunn av konsultasjonen. Vi skriver ikke ut A- eller B-preparater ved en digital konsultasjon. Dette er narkotiske stoffer eller vanedannande medisiner som kun kan skrives ut etter en fysisk konsultasjon. Vi er også restriktive til å skrive ut antibiotika på bakgrunn av en digital undersøkelse. Her vil det som regel også kreves klinisk utredning for å avgjøre om antibiotika er riktig behandling.

Kan jeg søke hjelp for et barn?

Ja, du kan bruke Aleris Online på vegne av egne barn. Skal du søke hjelp for et barn logger du deg inn med ditt eget BankID. Når du starter konsultasjonen vil du få svare på om du søker hjelp for deg selv eller for et barn. Gjelder det barnet ditt vil du også få oppgi barnets fødselsnummer (11 siffer).

Kan jeg bruke Aleris Online når jeg er på ferie i utlandet?

Ja, det er absolutt mulig å bruke Aleris Online når du er i utlandet. Det eneste du trenger er tilgang til internett og BankID. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trenger en resept eller fysisk utredning vil vi ikke kunne tilby dette når du er utenlands.

Hvordan foregår konsultasjonen?

Konsultasjonen foregår i hovedsak skriftlig mellom deg og legen. Når du starter legetimen vil du få svare på spørsmål om helsen og problemstillingen din. Dette er samme spørsmål som du ville fått svare på ved en fysisk konsultasjon. Det er viktig at du svarer på alle spørsmål så fullstendig og oppriktig som du kan for at vi skal få en god forståelse av situasjonen. I noen tilfeller er det nyttig for oss å få et bilde, for eksempel for å vise et utslett på huden. Når vi har tatt imot din henvendelse kan du forlate skjermen, du vil få en varsling på SMS når du har fått svar.

Hvordan ivaretas mitt personvern?

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig helsehjelp, samt tilby våre medisinske tjenester.

Når du registrerer en sak i Aleris Online innhenter vi ditt navn, fødselsnummer og telefonnummer. Du blir i tillegg bedt om å svare på et antall spørsmål om din helse og din sykdomshistorikk. Hvis du registrerer en sak som gjelder et barn du er foresatt for vil vi også behandle opplysninger og barnet og barnets helse. Ved behov vil vi innhente ytterligere opplysninger fra din Kjernejournal.

Den digitale kommunikasjonen i Aleris Online lagres i 3 måneder og slettes deretter automatisk. Anonymisert informasjon kan lagres lenger for å oppfylle statistiske formål, men kun etter at alle personopplysninger er slettet. Den digitale kommunikasjonen i Aleris Online behandles av Doctrin AB som har ansvar for den tekniske løsningen. Tjenesten driftes på sikre servere i Stockholm.

Når du blir diagnostisert, mottar helsehjelp eller medisinsk behandling hos Aleris så plikter vi å registrere alle opplysningene som er nødvendige for å yte helsehjelp i våre systemer for pasientjournaler. Det stilles lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, diagnoser, bilder fra røntgen etc. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Aleris er etter helsearkivforskriften forpliktet til å avlevere journalmateriale til Norsk Helsearkiv etter dette. Alle våre ansatte som behandler helseopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.


Back to top