"Tettheten forsvant og flyturene går smertefritt"

Vera gjennomgikk ballongdilatasjon av øretrompeten ved Aleris Frogner, og her forteller hun om sin opplevelse: