MR og røntgen uten ventetid!

Mr radiograf

Aleris Røntgen er Norges største private leverandør av radiologitjenester og en viktig bidragsyter til norsk helsevesen med sine 13 røntgenavdelinger fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester av høyeste faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner. Vi har virksomheter over hele landet. Se www.alerisrøntgen.no for oversikt over avdelinger.