Aleris Røntgen

Aleris har røntgenavdelinger rundt omkring i hele Norge. Du kan bruke henvisningen din hos oss, selv om det ikke står Aleris på den.