Påfyll av vaksiner

Mange tror at man er ferdigvaksinert hvis man ble vaksinert når man var barn. Dette er ikke tilfelle. For noen vaksiner trengs det en oppfriskningsdose eller flere for å forlenge beskyttelsen. Aleris har kort ventetid for vaksinering.

Ikke alle vaksiner du får som barn varer evig. Ungdom og voksne trenger alle påfyll av vaksiner. For noen vaksiner trengs det en oppfriskningsdose eller flere for å forlenge beskyttelsen. Andre vaksiner må man fylle på hvert 10 år eller andre intervaller. Spesielt viktig er det at vi som voksne beskytter oss og andre mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Smitteførende friske personer kan komme til Norge, og ubeskyttede personer kan bli smittet på reiser. Beskyttelse oppnås normalt 10-14 dager etter vaksinasjon, og er med på å hindre at sykdommer vi tidligere har utryddet kommer tilbake til Norge.

Nedenfor kan du lese om noen vanlige vaksiner som du bør ta en oppfriskning av med jevne mellomrom for å være fullt beskyttet. Personer med kronisk sykdom, eldre mennesker og de med nedsatt immunforsvar anbefales særlig å ta disse vaksinene. 

Stivkrampe / kikhoste /difteri /polio - Boostrix polio

Beskytter mot Poliomyelitt, difteri, stivkrampe og kikhoste i 10 år. Denne er anbefalt for voksne å ta hvert 10.år uansett om du kun oppholder deg i Norge. Hvis man følger vaksineprogrammet i Norge så vil man være beskyttet til og med 24 år. Men slik har det ikke vært tidligere, så mange trenger oppfriskningsvaksine flere år før det. Vaksine mot stivkrampe ble tatt i allmenn bruk på 1950-tallet. Det er anbefalt at voksne og eldre som aldri tidligere har fått stivkrampevaksine, grunn-vaksineres med tre doser.

Influensa

Vaksinen beskytter mot sesonginfluensa og svineinfluensa for en sesong. Spesielt anbefalt til risikogrupper som kronisk syke, eldre og personer med svekket immunforsvar av ulike grunner.

Pneumokokk

Vaksinen mot pneumokokkinfeksjon anbefales til kronisk lungesyke eller personer med nedsatt immunforsvar og miltopererte. Oppfriskningsvaksine hvert  5år.

Skogflåttencefalitt

Vaksine mot TBE( skogflåttencefalitt) som smitter via flått. Anbefales personer som bor i eller skal reise til steder med mye flått. Spesielt langs kysten i Norge og Sverige, men også flere land. Vaksinen gis i tre doser i løpet av et år og må fylles på etter 3. år og så hvert 5. år. Setter gjerne de to første dosene før sesong. 

Til toppen av siden