MMR-vaksine

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine.

Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling­, kusma­ og røde hunder-­virus. 

Etter første dose MMR, som vanligvis blir gitt ved 15 måneders alder, har over 90 % av de vaksinerte beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 12-årsalder for å sikre beskyttelsen av de siste 10 % og sikre langtidsbeskyttelse. Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene.

Ved reise til land med høy meslingforekomst kan det være aktuelt å framskynde 2. dose MMR-vaksine for skolebarn. 

MMR for voksne

Vaksine mot meslinger ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn. I 1983 ble MMR-vaksinen innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år). Etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger, noe som gjorde at barn født i årene før innføring også ble mindre utsatt for smitte og meslingsykdom. Dette gjør at noen av disse mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller sykdommen.Voksne personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales derfor å ta MMR-vaksine.

Kontakt oss

Oslo

Bergen

Til toppen av siden