HPV-vaksine

Humant papillomavirus, gjerne forkortet HPV, kan i noen tilfeller gi celleforandringer som over tid kan utvikle seg til kreft i livmorhalsen. Du kan få satt HPV- vaksinen hos Aleris.

Kreft i livmorhalsen er alltid betinget av infeksjon med HPV-virus. Det samme gjelder kjønnsvorter. Vedvarende HPV-infeksjon kan i noen tilfeller føre til celleforandringer som igjen i løpet av noen år kan utvikle seg til kreft.

Det finnes ulike varianter av HPV-viruset. HPV-vaksinen beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18, som forårsaker ca. 70 % av tilfellene av livmorhalskreft, og 90% av alle tilfeller av kjønnsvorter.

Når bør man ta vaksinen?

Siden HPV-vaksine virker forebyggende gir den best effekt når den gis før seksuell debut. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen etter dette, og kanskje allerede er smittet med HPV-virusene som vaksinen beskytter mot. Vaksinen vil gi beskyttelse mot HPV 16 og 18 hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Som et ledd i barnevaksinasjonsprogrammet blir denne vaksinen nå rutinemessig gitt til jenter i 7.klasse. Fra høsten 2016 får alle kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram. Tilbudet gjelder for en toårsperiode og organiseres i kommunene.

For å oppnå beskyttelse må det gis tre doser i løpet av ett år.

HPV-vaksine og gutter

HPV-vaksine er godkjent til bruk også hos gutter. Folkehelseinstituttet oversendte i januar 2016 en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter, men dette er det ennå ikke tatt noen beslutning på. (Kilde: www.fhi.no).

Kvinner som er født før 1991 og gutter som ønsker HPV-vaksine må betale for vaksinen selv.

Til toppen av siden