Mammografi før brystoperasjon

Helsedirektoratet anbefaler alle kvinner over 40 år å ta en mammografi-undersøkelse før operasjon av brystene. Denne bør ikke være eldre enn 6 måneder.

Hentet fra Helsedirektoratets nettsider:

2.3 Screening for brystkreft hos kvinner som skal gjennomgå benign brystkirurgi

Før reduksjon/løft eller forstørrelse av bryst bør det gjøres en grundig klinisk undersøkelse.

Behov for mammografiundersøkelse anbefales i tråd med følgende:
1. Kvinner < 40 år: Trenger ikke mammografi.

2. Kvinner >40 år: Mammografi (eller screening-mammografi for pasienter som deltar i mammografi-programmet) bør være gjort innen 6 måneder før rekonstruksjonen.

Vi tilbyr mammografi ved flere av våre røntgenavdelinger, klikk her for oversikt. 

Til toppen av siden