Mulige komplikasjoner og langtidsvirkninger

Hevelse

Det oppstår alltid hevelse etter en fettsuging, men i varierende grad. Hevelsen kan vare i opp til 6-12 uker.

Ujevnheter

Ujevnheter etter en fettsuging kan skyldes flere ting. Det kan være sugd for lite eller for mye i enkelte områder. Dersom det er fjernet for lite, kan det som regel foretas en mindre korreksjon i lokalbedøvelse. Det kan være vanskeligå korrigere hvis det er fjernet for mye. Kirurgen prøver derfor heller fjerne for lite, enn for mye.Ujevnheter kan også skyldes slapp og uelastisk hud som ikke har evne til å trekke seg tilstrekkelig sammen. Da hjelper det ikke med ytterligere fettsuging. Ujevnheter i form av mindrekuler kan være synlig i flere månederetter en fettsuging.

Misfarging

Det er vanlig at de behandlede områdene og områder nedenfor disse kan bli misfarget som ved et stort blåmerke. Misfargingen minsker i løpet av en måned.

Smerter

Du må regne med å være øm etter operasjonen. Det avtar i dagene etter operasjonen og varer sjeldent mer enn i 1-2 uker.

Nedsatt følelse

Under en fettsuging påvirkes de små følelsesnervene i området som er fettsuget. I tiden etter fettsugingen får du derfor ha områder med nedsatt følelse. Dette vil normalt avta i løpet av 3-6 måneder, men hos enkelte kan det være permanent.

Blødning

I veldig sjeldne tilfeller kan det forekomme blødning hvor det er behov for operativ uttømming av en blodansamling. I så fall vil det komme et arr i dette området.

Infeksjon

Infeksjon under fettsuging er veldig sjeldent, men kan forekomme. Man kan som regel behandle med antibiotika, men i ekstremt sjeldne tilfeller kan det være behov for kirurgisk drenasje. Tegn på infeksjon er rødme, varme, hevelse, dunkende smerter og eventuelt feber. Dersom du røyker er risikoen for infeksjon større.

Blodproppdannelse

I forbindelse med alle typer operasjoner kan det oppstå blodproppdannelse i de dype venene i bena. Dette forsøker man å forebygge ved at du raskest mulig kommer deg opp og beveger deg. Blodproppdannelse er ytterst sjelden etter fettsuging. 

Til toppen av siden