Etiske retningslinjer for plastikkirurgi i Aleris

  • Våre kirurger utfører ikke kirurgi i tilfeller der den samlede vurderingen tilsier at kirurgi ikke er til det beste for pasienten
  • Vi tilbyr ikke kosmetisk kirurgi til pasienter under 18 år
  • Alle våre plastikkirurger er godkjente spesialister i plastikkirurgi
  • All injeksjonsbehandling utføres av kvalifiserte sykepleiere
  • Våre kirurger og annet støttepersonell skal gjennomføre obligatorisk videreutdanning
  • Vi følger nasjonale regler og retningslinjer for markedsføring av plastikkirurgi
  • Våre behandlinger utføres så trygt som mulig
  • Vi informerer pasientene våre på en objektiv og respektfull måte om alternativer, mulige komplikasjoner og forventede resultater
  • Alle pasienter må skrive under et på et samtykkeskjema før operasjon
  • Vi har fokus på den enkelte pasient og tilstreber et best mulig resultat. Vi har gode rutiner for oppfølging
Til toppen av siden