Konsultasjon hos hjertespesialist

Dette er et tilbud til deg som ikke trenger full utredning, men har spørsmål eller problemstillinger du ønsker å ta opp med en hjertespesialist.

Kan være aktuelt for deg som :

Står på mange forskjellige typer hjertemedisiner.

Opplever bivirkninger, eller har mistanke om bivirkninger

Er usikker på om du trenger full hjerteutredning, men har hatt symptomer som kan være hjerterelatert

Kontakt oss

Bergen

Til toppen av siden