Arbeids-EKG

Arbeids-EKG foretas på ergometersykkel for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.

Arbeids-EKG brukes under utredning og oppfølging av forskjellige sykdomstilstander, slik som rytmeforstyrrelser, kransåresykdom, hjertesvikt eller klaffesvikt. Man kan også bruke testen for å evaluere/kontrollere effekten av gjennomført behandling.

Til toppen av siden