Timeplan for dagen

Slik kan en dag hos Aleris Executive Health se ut:

07:50
 Velkommen
08:00
 Innledende samtale og undersøkelse hos allmennlege
09:00 Blodprøver, urinprøve og måling av fettprosent
09:15
CT av lunger (ultra lavdose) for røykere
09:30
MR prostata for menn ved behov/ MR bryster for kvinner
10:00
Ultralyd abdomen (indre organer)
10:15
Koloskopi (tarmundersøkelse)
11:00 
Pause med matservering
11:30
Øyelege
12:00
Spirometri (lungefunksjonsmåling), audiometri (hørselstest) og vaksiner ved behov
12:30
Hudlege (sjekk av føflekker m.m.)
13:00

Hjertespesialist

14.30

Urolog for menn, gynekolog for kvinner

15.00

Oppsummering og prøvesvar hos allmennlege

16.00

Ferdig

Til forsiden

Kontakt oss

Til toppen av siden