Urodynamisk utredning hos kvinner med stressinkontinens/anstrengelsesinkontinens

Stressinkontinens, også kalt anstrengelsesinkontinens, er den vanligste formen for urininkontinens. I Norge er det rapportert plager med urinlekkasje hos 30 % av alle voksne kvinner. Hos Aleris får du riktig behandling av dine plager.

Stressinkontinens kjennetegnes av ufrivillige små lekkasjer urin når du hoster, ler, løfter tungt, nyser, eller gjør andre aktiviteter eller bevegelser der du strammer bukpressen/magemuskulaturen. 

Stressinkontinens skyldes som oftest at muskler, sener, nerver og vev i bekkenbunnsområdet som omgir urinblæren og urinrøret har blitt svekket. Graviditet, fødsel, kirurgi, overvekt, kronisk forstoppelse, kronisk hoste, overgangsalder og aldring er blant forhold som kan bidra til utvikling av stressinkontinens.  

Vi vet at det finnes mørketall vedrørende kvinner som lider av behandlingstrengende stressinkontinens i Norge. Mange kvier seg for å snakke om dette og løser lekkasjeproblemet selv ved å skaffe seg bind eller bleier, og planlegge alle aktiviteter slik at lekkasjen aldri blir synlig.

Det finnes gode hjelpemidler og behandlinger du kan forsøke, og mange kan oppnå tilfredsstillende resultat med konservativ behandling. Det er viktig å ta dette opp med fastlegen slik at man kan få en henvisning til spesialist på dette området.

Ved Aleris kan vi tilby en operasjon kalt TVT dersom du, etter grundig utredning, får påvist anstrengelsesinkontinens. Utredningen består av time hos gynekolog og påfølgende time hos uroterapeut.

Døgnet før du skal til uroterapeut skal du fylle ut et drikkeskjema som du skal ta med deg til timen.

Timen med uroterapeut starter med en god samtale hvor all relevant informasjon innhentes. Deretter utføres en flowmetri og resturinmåling. Så blir blæren fylt til 300 ml temperert fysiologisk saltvann via et engangskateter. Deretter blir du bedt om å utføre 20 splitthopp på trampoline samt 3 kraftige hostestøt. Mens du gjør øvelsene har du på deg en trusebleie som veies før og etter. Skjemaet du har fylt ut i forkant gjennomgås.

Etter utredning hos gynekolog og uroterapeut kan du bli anbefalt TVT-operasjon hvis dette virker hensiktsmessig i ditt tilfelle. 

Til toppen av siden