Mulighet for deltakelse i STHLM 3 MR-studien

Forskningssamarbeid er en viktig del av Aleris sitt arbeid for å kunne tilby norske pasienter best mulig diagnostikk og behandling av kreft. STHLM 3 er en ny test for å kunne vurdere den individuelle risikoen for å utvikle prostatakreft hos menn. Testen ble utviklet av Karolinska Institutet som en forbedring av dagens PSA-test. Neste steg i STHLM 3-studien er validering av MR/UL-fusjonsdiagnostikk i kombinasjon med STHLM 3- blodprøven. Aleris har blitt valgt av Karolinska Institutet som hovedsamarbeidspartner i Norge for denne studien.

Svakheter ved dagens PSA-test

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn. I Norge vil hver 7. mann få denne diagnosen i løpet av livet. I dag benyttes en blodprøve som heter PSA for å oppdage prostatakreft. Prostatakreft har svært varierende karakter hos forskjellige pasienter, hos noen er kreften av en aggressiv type som krever behandling, mens hos andre er kreften lite aggressiv og man kan leve med den uten at den viser tegn til spredning.  Ulempen med PSA er at den ikke skiller mellom behandlingskrevende og ikke behandlingskrevende kreft, og kan derfor ofte gi falsk alarm. Det fører til at menn som ikke har kreft, eller som har en kreftform som ikke trenger behandling, gjennomgår unødvendig oppfølging som kan gi alvorlige bivirkninger. En annen svakhet ved PSA er at en lav PSA-verdi ikke utelukker en aggressiv kreftform. Det er ingen systematisk PSA-screening i Norge i dag, og innad i fagmiljøene er det uenigheter om hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby dette. På grunn av nevnte svakheter ved PSA er man engstelig både for å overdiagnostisere og overbehandle "snill" kreft og for å underbehandle aggressiv kreft.

Hva er STHLM 3 -testen?

STHLM3-testen er en blodprøve utviklet for å oppdage behandlingskrevende prostatakreft. Testen kombinerer proteinmarkørerene totalt PSA, fritt PSA, hk2, MSMB og MIC1, over genetiske markører og kliniske data (alder, tidligere vevsprøver, forekomst av prostatakreft i familien og av og til legens bedømmelse av prostatas konsistens og størrelse) for å bedømme risikoen for en behandlingskrevende prostatakreft med vevsprøve. Studien er publisert i Lancet Oncology og viser at denne nye testen er langt bedre enn dagens PSA-test.  Les mer om STHLM 3-testen.

Formålet med STHLM 3 MR-studien

STHLM 3 MR- studien har som mål å forbedre utredningen av menn hvor det foreligger mistanke om prostatakreft.

Blodprøven STHLM 3 kan bidra til å redusere behovet for vevsprøver av prostata med 1/3. Dermed vil færre menn med lite aggressiv kreft i prostata få en ”unødvendig” diagnose. For mange menn vil det være nødvendig med vevsprøver av prostata for å avklare om det foreligger prostatakreft. Den tradisjonelle metoden innebærer at man veiledet av ultralyd tar 10-12 vevsprøver av den delen av prostata som vender ned mot endetarmen. Denne metoden har store svakheter ved at man kan gå glipp av å påvise kreft i andre deler av prostatakjertelen.

STHLM 3 MR-studien skal evaluere om det er tilstrekkelig kun å ta noen få vevsprøver fra de deler av prostata hvor MR-undersøkelsen gir mistanke om sykdom. I så fall vil pasienten trenge færre vevsprøver.

MR-veiledet biopsi

Siden 2012 har vi på Aleris foretatt MR-undersøkelse av prostata før man tar vevsprøvene. MR utført på en optimal måte har god evne til å påvise aggressive kreftsvulster i prostata. MR-bildene fusjoneres så med 3-dimensjonal ultralyd under biopsitakingen for å sikre at celleprøvene tas med høyest mulig nøyaktighet i de områdene i kjertelen som ble utpekt på MR- bildene. Dette kalles MR/Ultralyd fusjonsundersøkelse, eller KOELIS-biopsi. I tillegg tar vi også i dag ”for sikkerhets skyld” noen vevsprøver fra de deler av prostata der MR ikke viser sykdom. Vi mener dette øker presisjonen i diagnostikken og dermed sikrer at vi ikke overser aggressiv prostatakreft.

Tilbud om deltakelse i studien

Undersøkelsesperioden er fra mai 2016 til vår 2017. Alle pasienter som skal undersøkes med MR og UL/fusjonsbiopsier ved Aleris i studieperioden vil få tilbud om å delta i studien. Det er viktig for oss å understreke at det ikke vil ha noen innvirkning for diagnostikk eller behandling om man velger å delta i studien eller ikke.   

Hvordan foregår studien?

Deltagelse innebærer at du tar en blodprøve (STHLM3-testen), utfører en MR-undersøkelse av prostata (ved røntgenavdelingen) og tar vevsprøver at prostata (hos urologen). De som samtykker til å delta vil få et informasjonsskriv med utfyllende informasjon.

Til toppen av siden