MR av prostata

MR av prostata er den beste metoden for å utrede prostataplager og avdekke eller utelukke prostatakreft. Aleris har lang erfaring med denne kreftundersøkelsen.


Offentlig avtale for prostatadiagnostikk

Aleris har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus .

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Last ned opplysningsskjema for leger som henviser til MR prostata.
Denne skal legges ved en ordinær henvisning. 

Om MR prostata

MR av prostata er den mest nøyaktige metoden for å undersøke forholdene inne i prostatakjertelen. Tradisjonelt har man i Norge utredet prostatakreft med såkalte "blinde" biopsier. Det vil si at man tar vevsprøvene i prostata i et fastsatt mønster, uten en forutgående MR- undersøkelse. På Aleris tar vi MR i forkant av vevsprøvene, slik at vi vet nøyaktig hvor eventuelle kreftforandringer er lokalisert. På den måten kan vi forsikre oss om at vevsprøvene tas der hvor sjansen for å finne kreftceller er størst. Om vi påviser kreftceller anbefaler vi ofte en utvidet MR- undersøkelse for å vurdere eventuell spredning til lymfeknuter eller skjelett. 

De siste årene har muligheten for å diagnostisere prostatakreft blitt stadig bedre. Dette skyldes i all hovedsak fremskrittene innen MR- diagnostikk. Det har også skjedd en utvikling av ultralydbasert diagnostikk. Disse ultralyd- teknikkene ansees som eksperimentelle, og ingen av disse teknikkene anbefales i norske eller internasjonale retningslinjer. Ulempen med alle ultralydteknikker er at viktige spørsmål blir stående ubesvart i tilfeller der det påvises prostatakreft. Utbredelse og stadium av evt. påvist prostatakreft bør undersøkes med supplerende MR prostata, men blødning og betennelse i kjertelen som følge av biopsiene forringer kvaliteten av den nødvendige MR- undersøkelsen. Dermed blir vurderingen av pasientens sykdomssituasjon ikke bare fordyret og forsinket, men også suboptimal. 

Bruk av MR prostata krever gode MR- protokoller og radiologer med spesialkompetanse på prostata.  Nasjonalt handlingsprogram 2013 sier "En MR-undersøkelse av prostata bør gjøres på dedikerte avdelinger da tolkningen av funnene er vanskelig og avhengig av erfaring". Ved Aleris har vi utført over 3000 MR-undersøkelser av prostata, og er dermed den private aktøren med mest erfaring på dette området i Norge. Kvalitet er et overordnet mål ved alle våre undersøkelser.

Den beste utredningen av prostatakreft gjøres med MR prostata før biopsi i kombinasjon med MR- veiledete vevsprøver. I de tilfellene hvor man påviser prostatakreft sier retningslinjene at man skal gjøre en tverrfaglig vurdering av behandlingsalternativene, før pasienten henvises til behandling. Den tverrfaglige gruppen ved Aleris består av radiolog, urolog og onkolog.

Skjelettscintigrafi er den vanligste metoden for å undersøke skjelettet med tanke på eventuell spredning. Ved å benytte MR i stedet oppnår vi en høyere nøyaktighet og kortere undersøkelsestid. I tillegg gir MR i motsetning til scintigrafi ingen strålebelastning hos pasienten.

Ved mistanke om tilbakefall etter tidligere gjennomgått prostatakreft- behandling tilbyr vi PET/CT i tillegg til MR. Kombinasjonen av disse to undersøkelsene gir den mest nøyaktige utredningen av eventuelle tilbakefall.

 

MR-prostata

MR- bilder av en pasient med økt PSA verdi og tidligere negative prostata- biopsier. MR viser en tumor baktil på høyre side i kjertelen (rød pil). Tumoren ble bekreftet med målrettet biopsi etter MR som viste aggressiv kreft. Pasienten ble operert med fjerning av kjertelen fordi tumoren var begrenset til kjertelen og MR viste ingen tegn til spredning.

Til toppen av siden