Prostatautredning

Hos Aleris jobber et tverrfaglig team som har svært høy kompetanse innen prostatautredning. Utstyret vårt er blant det mest avanserte på markedet, noe som gjør diagnostikken svært presis. Menn kommer til Aleris fra hele Norge for prostatautredning. Du får raskt time og henvisning er ikke nødvendig.

Menn som kommer til oss med ønske om sjekk av prostata faller vanligvis innenfor en av disse tre kategoriene:

  1. Bekymringer eller andre forhold som gjør at man ønsker en sjekk. 
  2. Har vannlatingsplager og ønsker en undersøkelse og eventuelt behandling for plagene
  3. Har målt stigende/forhøyet PSA- verdi eller fastlegen har kjent en mistenkelig forandring i prostatakjertelen

Prostataundersøkelse ved Aleris

En sjekk av prostata hos Aleris innebærer vanligvis en måling av PSA i blodet, en klinisk undersøkelse av urolog samt en ultralyd av prostata.

Les mer om fordeler og ulemper ved PSA-test

Ved mistanke om kreft

Ved mistanke om kreft i prostatakjertelen er det aktuelt med videre utredning. Det innebærer:

  1. MR- undersøkelse av prostatakjertelen
  2. Målrettede vevsprøver med moderne  MR /UL fusjonsutstyr (Koelis-system)

Vi har ved vårt samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg dokumentert høy presisjon i påvisning av prostatakreft. 

Offentlig avtale for utredning ved mistanke om prostatakreft

Aleris har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Pasienter som har en henvisning fra fastlegen med forespørsel om prostatakreftutredning kan henvende seg til Aleris urologisk senter for vurdering av oppstart pakkeforløp. Alternativt kan pakkeforløp utredning for prostatakreft startes direkte ved henvisning fra urolog eller sykehus.

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Henvisning til Aleris Kreftsenter

Opplysningsskjema for leger til MR prostata Vi ønsker at du fyller ut dette skjemaet og legger ved henvisningen til MR prostata.

Til toppen av siden