Lavt testosteronnivå

Mange menn får i dag behandling med testosteron og opplever bedret livskvalitet. Sannsynlig er det enda flere menn som har lavt testosteronnivå og som ikke får denne behandlingen.


Typiske symptomer ved lavt testosteronnivå er:

  • Manglende seksuell interesse
  • Redusert ereksjonsevne
  • Manglende initiativ, ”drive” og energi til å jobbe og trene
  • Vektøkning (særlig rundt magen) til tross for kostholdstiltak og trening
  • Humørforandringer og irritabilitet
  • Søvnforstyrrelser

Slike plager kan oppstå selv om man har testosteronnivå innenfor nedre normalnivå. For noen vil testosterontilskudd være aktuell behandling for å øke livskvaliteten.

Det er viktig med en medisinsk vurdering for å utelukke andre årsaker til plagene som for eksempel hjertesykdom. Behandlingen må også vurderes i forhold til risiko for følgeeffekter av behandlingen. Blant de viktigste er kreft i prostatakjertelen og høyt blodtrykk. 

Bestill time / informasjon

Til toppen av siden