Blod i urinen hos menn

Nyrene skiller ut avfall og væske fra blodet og danner urin. Urinen passerer gjennom urinlederene til urinblæren og lagres der inntil det tisses ut via urinrøret. Blod i urinen kan derfor stamme fra hele urinveissystemet.

Det er vanlig å skille mellom:

1. Blod som er synlig med det blotte øyet

2. Blod som kun er synlig under et mikroskop

Synlig blod er ofte et tegn på sykdom i urinveiene. Uansett om man har den ene eller andre typen, handler det om å finne årsaken til blødningen. Derfor bør blod i urinen alltid undersøkes av en spesialist i urologi. 

Hyppige årsaker til blod i urinen hos menn


Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon oppstår når bakterier trenger inn i kroppen via urinrøret og begynner å gro i urinblæren. Symptomene kan være hyppig vannlatingstrang, smerter, sviende fornemmelse ved vannlating, kraftig luktende urin og blod i urinen. 

Medisin

Blodfortynnende medisin kan medføre synlig blod i urinen. 

Sjeldnere årsaker til blod i urinen hos menn


Forstørret prostata

Prostatakjertelen ligger rett under urinblæren og omgir den øverste delen av urinrøret. Hos eldre menn begynner den ofte å vokse. Prostata kan bli kledd innvendig av tynnveggede blodårer som kan blø spontant. 

Kreft

Synlig blod i urinen kan være et tegn på kreft i nyrene, urinblæren eller prostata. 

Nyreinfeksjoner

Nyreinfeksjoner medfører ofte blod i urinen. Nyreinfeksjoner oppstår når bakterier trenger inn i nyrene fra blodet, eller beveger seg fra urinlederne opp i nyrene. Symptomene minner ofte om de man har ved en urinveisinfeksjon, selv om nyreinfeksjoner er mer tilbøyelige til å forårsake feber og smerter i siden. 

Blæresten eller nyresten

Mineralene i urinen kan i visse tilfeller danne krystaller på veggene i nyrene eller blæren. Med tiden kan krystallene bli til små harde stener. Disse stenene er vanligvis ikke forbundet med smerter. Man er normalt ikke klar over at man har dem, med mindre de blokkerer avløpet av urin. Stein som passerer fra nyren til urinblæren kan forårsake uttalte smerter. Blæresten og nyresten kan medføre begge typer blod i urinen.

Nyresykdommer

Mikroskopiske blødninger i urinen er et vanlig symptom på sykdommen glomerulonefritis, som forårsaker inflammasjon i nyrenes filtreringssystem. Glomerulonefritis kan være en del av en systemisk sykdom, som diabetes, eller den kan komme av seg selv. Den kan utløses av bakterielle og virale infeksjoner, blodkarsykdommer eller immunproblemer. 

Diagnostisering av blod i urinen

Det er vanlig å gjøre en ultralyd-undersøkelse av urinveiene ved funn av mikroskopisk blod i urinen. Ved synlig blod gjør man en CT røntgen av urinveiene. Disse undersøkelsene fremstiller ikke urinblæren skikkelig. Derfor må urologen kikke inn i urinblæren med en fleksibel kikkert, et cystoskop.

Behandling av blod i urinen

I mange tilfeller er det ikke nødvendig med behandling av små mengder blod i urinen. Dersom man påviser sykdom, f.eks kreft i et urinveisorgan, må behandlingen rettes mot den aktuelle sykdommen.

Bestill time / informasjon

Til toppen av siden