CPAP-tilpasning

Aleris tilbyr privat CPAP-tilpasning inkludert ResMed AirSence10 med fukter.

I Trondheim og Tromsø har vi offentlig avtale på CPAP-tilpasning. I Oslo tilbys dette kun privat. 

Hva er CPAP?

CPAP er en engelsk forkortelse for Continuous Positiv Airway Pressure, altså kontinuerlig overtrykk i luftveiene. Et CPAP-apparat gir et jevnt overtrykk i de øvre luftveier slik at de holdes åpne. Du puster da fritt, og får en god natts søvn. Hvilket trykk som skal til for å åpne luftveiene er individuelt.

• CPAP er den dokumentert beste behandlingen for obstruktiv søvnapné. 
• CPAP reduserer risikoen for hjerte-karsykdommer 
• CPAP reduserer risikoen for diabetes Type 2 
• CPAP bedrer hukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne 
• CPAP reduserer risikoen for bilulykker og arbeidsulykker 
• CPAP bedrer søvnkvaliteten for deg og den som ligger ved siden av 
• CPAP øker evnen til samliv og sex 

Tilbudet vårt inkluderer: 


Første konsultasjon

Tilpasning av maske og opplæring i bruk av apparatet ResMed AirSence10.

Andre konsultasjon

  • Data fra CPAP-apparatet og dine erfaringer gjennomgås.
  • Gjør eventuelle justeringer på maskin og maske.

Tredje konsultasjon

  • Kontroll av behandlingen etter ca seks uker
  • Data fra apparatet og dine erfaringer gjennomgås
  • Gjør eventuelle justeringer og avtaler eventuelt videre oppfølging individuelt

For bestilling av time, ta kontakt med ditt nærmeste Aleris sykehus.

Til toppen av siden