CPAP- behandling

Vi tilbyr CPAP-behandling med god oppfølging av behandlere med over 14 års erfaring innen utredning og behandling av søvnapné.

Hvorfor skal jeg ha CPAP?

Ved søvnapné har du mange pusteforstyrrelser som fører til at søvnen din blir oppstykket, noe som ødelegger for søvnkvaliteten din. Du vil altså ikke være uthvilt når du våkner om morgenen. Om natten er kroppen din i en konstant kamp mellom å puste og å få sove. Heldigvis vinner behovet for luft, men pustingen vinner på bekostning av søvnen. Målet med CPAP-behandling er å fjerne denne kampen slik at du igjen sover og puster normalt. De fleste som får CPAP-behandling opplever en rask effekt av behandlingen etter en tilvenningsperiode. Mange opplever økt energi og er mer opplagte på dagtid.

CPAP er den dokumentert beste behandlingen for obstruktiv søvnapné.

CPAP reduserer risikoen for:

• hjerte-karsykdommer
• diabetes Type 2
• bilulykker og arbeidsulykker

CPAP bedrer:

• hukommelse
• konsentrasjon
• innlæringsevne
• søvnkvaliteten for deg og den som ligger ved siden av
• evnen til samliv og sex

Når du bruker CPAP mesteparten av tiden mens du sover vil du være tilnærmet frisk, men pusteforstyrrelsene vil komme tilbake hvis du slutter å bruke den.

Hvordan virker en CPAP?

CPAP er en engelsk forkortelse for Continuous Positiv Airway Pressure, altså kontinuerlig overtrykk i luftveiene. Et CPAP-apparat gir et jevnt overtrykk i de øvre luftveier slik at de holdes åpne. Hvilket trykk som skal til for å åpne luftveiene er individuelt.

Ved de riktige innstillingene vil:

• Pusteforstyrrelsene forsvinne
• Snorkingen forsvinne
• Oksygenmetningen optimaliseres
• Søvnen normaliseres slik at du etterkort tid får et normalt søvnmønster

Til toppen av siden