Slankeoperasjon

Slankeoperasjon - Overvektsoperasjoner

Slankeoperasjon er et kraftig verktøy for å hjelpe mennesker som lider av fedme til en normalvektig kropp. Slankeoperasjon er i dag den eneste dokumenterte behandlingen som gir varig vektreduksjon ved sykelig overvekt.

Selv om slankeoperasjon er et svært godt hjelpemiddel, krever det at du selv gjør en jobb med å legge om livsstilen og kostholdet, hvis ikke vil du ikke få et godt resultat.

Aleris Overvektsklinikk i Oslo er Norges ledende private klinikk innen kirurgisk behandling av overvekt. Nesten 7000 personer har siden høsten 2005 blitt overvektsoperert hos oss.

Ledende innen fedmekirurgi i Norge

  • Vi gjør flest overvektsoperasjoner i Norge
  • Vi har Norges største tverrfaglige oppfølgingsteam
  • 2 av 3 privatbetalende pasienter velger Aleris Overvektsklinikk for sin slankeoperasjon
  • Det er alltid to kirurger tilstede under en fedmeoperasjon hos oss

 

Vårt team består av svært erfarne kirurger, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, spesialsykepleiere og annet støttepersonell. Vi er her for å gi deg den tryggheter og hjelpen du trenger før, under og etter operasjon.

Regn ut din bmi med bmi-kalkualtor og finn ut om slankeoperasjon er noe for deg.

Hva er slankeoperasjon?

Slankeoperasjon er et kirurgisk virkemiddel for å hjelpe sykelig overvektige ned i vekt. Fedme er en sykdom med underliggende genetiske, biologiske og psykiske forklaringer. Mennesker med alvorlig overvekt lykkes gjerne gjentatte ganger med å gå ned i vekt, men på lang sikt er det vanskelig å holde vekten nede. Årsaken til dette er at kroppens hormonsystem reagerer på raske vekttap og skaper en ikke-viljestyrt oppregulering av vekten igjen. Kroppens hormonsystem "husker" den høyeste stabile vekten og prøver å hindre en lavere vekt. Dette er grunnen til at de fleste mislykkes med sin slanking. Undersøkelser viser at 97% av de som går ned i vekt med konservative metoder (kosthold og trening) går opp igjen til sin utgangsvekt eller en høyere vekt etter endt slankekur. Det er dermed slik at kun 3% av de som slanker seg faktisk lykkes med å bevare vekttapet på sikt.

Det finnes ulike operasjonsmetoder innen fedmekirurgi, med det til felles at pasienten får en mindre magesekk og dermed blir mett på mindre mat enn før. I tillegg påvirkes hormonene som regulerer kroppsvekten slik at du får mindre grad av sult og sug enn etter en vanlig slankekur. Spiser du for mye mat, eller får i deg for mye fett og sukker, vil du kjenne på ubehag og risikere å bli ganske dårlig.

Slankeoperasjon kriterier

Slankeoperasjon er et kirurgisk inngrep som gjerne tilbys personer som ikke har klart å gå ned i vekt ved hjelp av konservative metoder. For mange er det den eneste løsningen som vil kunne gi et varig vekttap. BMI   er et av kriteriene som brukes for å avgjøre om noen er en egnet kandidat for en slankeoperasjon. Nasjonale retningslinjer sier at slankeoperasjon i utgangspunktet er et tilbud for personer med BMI høyere enn 40, men har man i tillegg til høy BMI flere følgesykdommer på grunn av den høye vekten kan man godta en lavere BMI. Et annet mål på sykelig overvekt er livvidde. Hvordan fettet er plassert på kroppen har betydning for hvilken helserisiko vekten medfører. Fett som sitter rundt magen gir større risiko for sykdommer enn fett som er plassert på f.eks rumpe og lår. Livvidde > 94 cm for menn og > 80 for kvinner anses å være forbundet med økt helserisiko. Vanlige følgesykdommer av fedme er diabetes type 2, høyt blodtrykk, slitasje i ledd, søvnapne, refluksplager og metabolsk syndrom. Har du utpregede plager med en eller flere av disse kan det som nevnt gjøre deg til en egnet kandidat for slankeoperasjon med en BMI som er noe lavere enn retningslinjene.

Type slankeoperasjoner

Gastric bypass

Ved en gastric bypass blir en stor del av magesekk og en del av tynntarmen koblet vekk. Kirurgen lager en liten lomme (ca. 30 ml) av pasientens opprinnelige magesekk og kobler resten av tynntarmen på den "nye magesekken".

Gastric bypass operasjon egner seg til personer med BMI over 40 eller BMI 35-40, som i tillegg har fedmerelatert sykdom.

Gastric sleeve

Ved en gastric sleeve fjernes 80% av magesekken ved hjelp av kikkhullskirurgi slik at den resterende magesekken får form som et rør eller erme, derav navnet "sleeve". Delen av magen som fjernes, tas ut av bukhulen. Metoden er ikke reversibel, men regnes som mer skånsom enn gastric bypass. Ved en gastric sleeve kobles ikke tarmsystemet ut og man vil derfor ha en normal tarmfunksjon og normalt opptak av næringsstoffer.

En gastric sleeveoperasjon egner seg best for de som har en BMI 30-45.

SASI

Ved en SASI-bypass fjernes først 80% av magesekken slik at den resterende magesekken får form som et rør eller erme, tilsvarende som ved en sleeveoperasjon.

Deretter lager man en kobling mellom den smale magesekken og nedre tynntarm uten at tynntarmen deles. Dette gjør at maten, når den forlater magesekken, vil kunne følge to ulike løp.

Sleeve-bypass egner seg for personer med BMI over 40 eller BMI 35-40, som i tillegg har fedmerelaterte sykdommer.

Fordeler med slankeoperasjon

Magesekken forminskes – det vil si at en slankeoperert blir mett på mindre mat enn før.

Nerve- og hormonkontrollsystemet manipuleres, slik at man får mindre grad av sult og sug etter operasjon.

Noen av metodene gjør at man blir uvel hvis man får i seg for mye fet mat og sukker, derfor anbefales et lavt sukkerinntak og moderat inntak av fett.

Mulige komplikasjoner ved slankeoperasjon

All kirurgi innebærer en komplikasjonsrisiko. Ved Aleris har vi utviklet metoder som gir kort operasjonstid, kort narkosetid og hurtig mobilisering. Alt dette fører til mindre kirurgisk stressrespons som gir færre komplikasjoner. De alvorligste komplikasjonene er lekkasje (0,75 %), blødning (0,21 %) og tarmslyng (0,1 %). De fleste kortidskomplikasjoner blir raskt oppdaget og behandlet. Vi har stort fagteam som gir tett oppfølging, samt åpen tilgang til kirurg og sykehus for å ta vare på sikkerheten.

Før slankeoperasjon

Før operasjon møter man kirurg, anestesilege, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier til samtale og undersøkelse. Det blir foretatt en klinisk undersøkelse, medikamentbruk blir registrert og nødvendige blodprøver blir tatt.

Vi anbefaler at man starter livsstilsendringen allerede før operasjon med fokus på kosthold og økt aktivitet. Ved BMI 40-50 anbefales et vekttap på ca 5%. Ved BMI >50 får man individuell oppfølging og må gå minst 3 uker på en lavkaloridiett som inneholder grønnsaker, frukt, knekkebrød med magert pålegg, kjøtt og fisk/sjømat med lite fett. Det anbefales et vekttap på ca 5-10%. En slik vektnedgang i forkant er med på å minimere komplikasjonsrisiko under operasjonen.

Oppfølging etter slankeoperasjon

Som pasient hos oss vil man få oppfølging av høy faglig kvalitet.

Man blir kontaktet av sykepleier 2 og 7 dager etter hjemreise, samt av ernæringsfysiolog etter 2-3 uker.

Første kontroll med blodprøver er 3 måneder etter operasjon. På kontrolltimene gjennomgås blodprøver som du har tatt på forhånd, vi ser på vekt og mål, dosering av vitaminer- og mineraltilskudd.

Det tilbys deltagelse på Mestringskurs 3 måneder og 12 måneder etter operasjon til alle som er fedmeoperert hos oss. Har man 5 år oppfølging, tilbys Mestringskurs 3 år etter operasjon. På kurset får man informasjon og veiledning fra fagteam. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre slankeopererte.

Man kan også få oppfølging fra fagteamet ved behov utover rutinekontrollene på poliklinikk, telefon og e-post.

Vektøkning etter slankeoperasjon

Over 80% av pasientene som blir operert hos Aleris Overvektsklinikk har et godt langtidsresultat.

Et variert og regelmessig kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for å oppnå et varig resultat. Derfor anbefaler vi at man bruker det første året etter operasjonen til å etablere gode rutiner.

Vårt fagteam er alltid tilgjengelig for veiledning. Vi vet at god oppfølging etter operasjon er viktig for et godt resultat.

Hvordan få dekket slankeoperasjon

Mange lurer på hva som skal til for å få dekket en slankeoperasjon av staten. Har du en BMI over 40 (eller 35 med fedmerelaterte sykdommer i tillegg) har du rett til utredning og eventuelt behandling i offentlig regi. For å avgjøre om du er kandidat for å få dekket slankeoperasjon bruker offentlige sykehus en prioriteringsveileder som Helsedirektoratet har utarbeidet. Det er en totalvurdering som avgjør om du kan få en slankeoperasjon på statens regning. I tillegg til BMI og midjemål vil legen på utredningen se på faktorer som følgesykdommer, arv, psykososiale forhold og medikamentbruk. Det stilles også krav om at du skal ha gjennomgått et vektreduksjonsprogram av en viss varighet. 

Ventetid slankeoperasjon

Ventetiden for å få en offentlig dekket slankeoperasjon varierer mellom de ulike sykehusene og de ulike landsdelene, men generelt kan man si at det er en del ventetid på disse operasjonene, noen steder opptil flere år. Hos oss er det kort ventetid, og vi har noen av Nordens fremste fedmekirurger på vårt team.

Til toppen av siden