Mammografi uten ventetid

De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle nødvendige undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring. Du får svar samme dag av spesialister med topp ekspertise på feltet.


Mammografi og ultralyd

Vi benytter både mammografi og ultralyd når vi foretar brystundersøkelser. Mammografi og ultralyd er bildediagnostiske undersøkelser av brystet, som kan påvise brystkreft på et tidlig stadium. Mammografi er best egnet til å undersøke fettrikt vev, mens ultralyd er bedre egnet til kjertelrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis man er under 30 år- eller gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

Aleris Røntgen har avdelinger rundt omkring i hele Norge. Se her for å finne en avdeling nær deg og utfyllende informasjon om de ulike avdelingenes tilbud, kontaktdetaljer og priser.


Silikon i brystene

Man kan ta mammografi selv om man har silikonproteser, men i disse tilfellene er det ekstra nyttig med ultralyd.

Hvordan foregår en mammografi?

En mammografiundersøkelse foregår ved at du kler av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Ett og ett bryst plasseres på en detektorplate, og en bevegelig plate presser brystet mot detektorplaten, slik at brystet komprimeres. Kompresjonen varer bare noen få sekunder og er ikke skadelig for brystvevet, men det kan være litt ubehagelig. God og riktig kompresjon er viktig for å få høy kvalitet på bildene og for å minimere stråledosen til brystet. Man tar vanligvis to bilder av hvert bryst, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å ta noen ekstra bilder for å få bedre informasjon. 

Hvis det oppdages en kul eller annen forandring i brystet tar man en vevsprøve for å avdekke om denne er godartet eller ondartet. Les mer om brystkreft og brystdiagnostikk  på sidene til Aleris Kreftsenter

Kontakt oss

Aleris Røntgen

Til toppen av siden