CT

Ved CT (Computertomografi) brukes det røntgenstråler for å lage bilder. Aleris Røntgen har nytt og moderne utstyr som gir en lav stråledose til pasientene. Vi prøve likevel og begrense bruken av CT på barn og unge, og bruker heller MR (Magnetic Resonanse) og UL (ultralyd) der det er mulig.

Kontakt oss

Aleris Røntgen

CT- maskinen ligner på en smultring på høykant. Rundt ringen roterer et røntgenrør i stor fart når vi tar bildene, og selve bildetakingen går raskt. Det er litt bearbeiding med bildene i etterkant der vi kan lage bilder i alle plan for å optimalisere fremstillingen av ulike organer/kroppsdeler. CT, ct-scanning, er en mye mer detaljert undersøkelse enn røntgen.

CT, CT-Sacn, er godt egnet til å undersøke blant annet lunger, mage, bein og blodkar.

Gjennomføring av CT-undersøkelsen

Undersøkelsen foregår ved at pasienten ligger på en benk som blir kjørt inn i en tunnel som har åpning i begge ender. Pasienten vil bli skannet et par ganger og det er viktig at man ligger i ro under bildeopptaket. Hvert bildeopptak varer i 5-10 sekunder og en undersøkelse varer totalt i 5-20 minutter. Personalet kan til en hver tid se og høre pasienten under undersøkelsen.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å gi pasienten kontrastvæske inn i blodet gjennom en kanyle i armen. Dette gjøres for å få fremstilt blodkar og organer på en best mulig måte. Det er svært sjeldent at det er alvorlige bivirkninger med kontrast som brukes på CT, men man kan få en varmefølelse i kroppen. Dette er helt normalt og er ikke farlig. Etter at man har fått kontrast er det bra å drikke ekstra med væske i etterkant. Ved undersøkelser av magen må man som regel drikke vann eller kontrastvæske før undersøkelsen. Skal man undersøke tykktarmen (CT Colon) er det viktig at man har fastet og tømt seg. Dette vil det stå nærmere informasjon om i innkallingsbrevet.

Du skal ikke gjennomføre CT-undersøkelsen hvis du er gravid.

Forberedelser før CT

  • Hvis du er over 50 år, har høyt blodtrykk eller nyresykdom  må du ta med blodprøvesvar med kreatinin/GFR som ikke er eldre enn 1 måned.
  • Hvis du har diabetes: må du ta med blodprøvesvar med kreatinin/GFR som ikke er eldre enn 1 måned må du holde opp med diabetesmedisin eller andre lignende medisin i 48 timer før undersøkelsen
  • Kreatinin kan du få tatt hos oss samme dag til kr. 150,-.
  • Det er til stor hjelp om du kan ta med andre relevante røntgenundersøkelser som kan brukes til sammenligning.

Hvordan få time til CT?

For å få time for CT-scan kan man bestille time over telefon, mail eller ved personlig fremmøte. Vi må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når man ikke er henvist til Aleris. 

Når vi mottar henvisningen, kan det være at vår radiolog endrer undersøkelsesmetode ut i fra hva som er best egnet i forhold til problemstilling på henvisningen. Svar på CT-undersøkelsen sendes til henvisende instans, og vilsendes fra oss innen 5 arbeidsdager etter undersøkelsen.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende CT-undersøkelsen, ber vi deg ta kontakt med oss i forkant.

Har du ikke henvisning til røntgen?

Bestill time hos lege ved Aleris - eller kontakt din fastlege.

Last ned henvisningsblankett for medisinsk personell


Røntgen
MR
Ultralyd

Til toppen av siden