Priser

Nedenfor følger priser for pectus excavatum operasjon i Danmark. Inkludert i prisen for operasjon er 2 - 3 dager innleggelse, bedøvelse, medisiner og måltider under oppholdet. Foruten konsultasjon, oppfølgning og fjerning av barrer er det ingen ekstra utgifter. 

 

Konsultasjoner

Beskrivelse Bedøvelse Innleggelse Pris i DKK
Første konsultasjon           - - 2.500
Oppfølgning - - 650

Operasjon

Beskrivelse Bedøvelse Innleggelse Pris i DKK
Pectus operasjon - NUSS Full 2-3 dager 150.000
Fjerning av barrer Full Ingen 32.000

 

Prisene er gyldig fra 15. januar 2015. Alle priser er retningslinjer, da prisen avhenger av valg av materialer og kompleksitet. Den endelige prisen avtales med legen ved første konsultasjon, men vil alltid dekke innleggelse, bedøvelse, medisiner og måltider under oppholdet. 

Til toppen av siden