Priser - Private radiologiske tilbud

Prisløfte i Oslo

Vi er eneste tilbyder av private røntgentjenester med PRISLØFTE! Prisløftet innebærer at vi kontrollerer våre priser mot våre konkurrenter og setter ned våre priser dersom vi oppdager at våre priser ikke er lave nok.  Våre kunder kan derfor være trygge på at vi alltid har lave priser. Dersom våre pasienter oppdager at våre konkurrenter har lavere priser på tilsvarende standardundersøkelser betaler vi tilbake differansen. Prisløftet gjelder mot våre konkurrenters priser på standardundersøkelser i Oslo, se hvilke undersøkelser som omfattes av prisløfte i oversikten under. 

Vedrørende spesielle kreftundersøkelser utføres disse på Aleris Kreftsenter 

 

Prisliste over standardundersøkelser som inngår i Prisløfte Aleris Røntgen 20.06.2016

Pris

MR - enkel standardundersøkelse (Ortopedi, nevro, rygg)

1950

For neste MR enkeltundersøkelse

1300

CT - enkel standardundersøkelse

1500

For neste CT enkeltundersøkelse

750

CT Colon inkl. kontrast i.v. 

3200

Ultralyd - enkel standardundersøkelse

1450

For neste ultralyd enkeltundersøkelse

715

Røntgen - enkel standardundersøkelse

800

For neste røntgen enkeltundersøkelse

125

Tillegg ved evt. kontrast i.v. ved alle undersøkelser

620

Avbestilling

Avbestilling av undersøkelse må skje senest 24 timer før. Om du ikke avbestiller og ikke møter til undersøkelse må du betale 100% pr. undersøkelse samt et ekspedisjonsgebyr kr 100. For timer satt opp i helgen og mandager må disse avbestilles innen kl. 10.00 fredagen før.


Utfyllende prisliste (inneholder også priser som ikke omfattes av prisløfte)

Pris fra 20.06.2016

MR (Ortopedi, nevro, rygg)

1 950

For neste enkeltundersøkelse

1 300

Kontrast i.v

620

MR tynntarm

3 990

MR Abdomen

2 720

MR Underekstremitetangiografi

3 950

MR arthro av hofter/skulder

5 950

MR hjernenerveutredning inklusiv kontrast

6520

 

 

CT undersøkelse

 1 500

CT Colon, inkl kontrast

3 200

CT Urografi  inkl kontrast

2 670

CT Angiografi inkl kontrast

2 725

CT Koronarangiografi inkl kontrast 

4 650

CT Kalsiumscore

1 120

For neste enkeltundersøkelse

750

Kontrast i.v

620

 

 

Ultralyd us 

 1 450

For neste undersøkelse

715

 

 

Røntgen

800

For neste enkeltundersøkelse

 125

Aksebilder

1250

ØVD (Spiserør, magesekk med overgang til tynntarm)

1 480

Kreatininmåling

180

CD

180


Kontakt oss

Oslo

*spesielle undersøkelser etter avtale. OBS! Fostermåling og vaginale undersøkelser gjøres av gynekologer ved medisinsk senter.

Kreatininmåling kr 180,-

CD kr 180,-

Avbestilling av time

Avbestilling av undersøkelse må skje senest 24 timer før. For timer satt opp i helgen og mandager må disse avbestilles innen kl. 10.00 fredagen før.

Om du ikke avbestiller og ikke møter til undersøkelse må du betale 100% pr. undersøkelse samt et ekspedisjonsgebyr.  

Til toppen av siden