Grå stær (Katarakt)

Dette er en svært vanlig tilstand hos den eldre del av befolkningen, men den kan også forekomme hos yngre som følge av andre sykdommer eller skader. Ved grå stær oppstår det uklarheter i øyets linse. Denne ligger rett bak pupillen. Lyset må gå gjennom linsene for å komme frem til netthinnen bakerst i øyet. Ved grå stær vil derfor mindre lys nå frem til netthinnen og man ser dårligere, både på nært hold og på avstand. Noen blir også mer nærsynte når de får grå stær.

Dersom tilstanden gir plager i hverdagen vil det kunne være indiaksjon for operasjon. Den uklare linsen fjernes og erstattes av en myk, kunstig linse. Operasjonen foregår i dråpebedøvelse og tar vanligvis ca 15 minutter.

Ved Øyeklinikken i Oslo utredes tilstanden, og vi henviser videre til kataraktkirurg dersom det er operasjonsindikasjon. Ved Øyeklinikken, Aleris i Bergen opereres grå stær av den erfarne kirurgen Anna Makbar.

Ring for timebestilling på tlf: 

22 54 19 10Oslo

Marken 55 59 99 99 

Kontakt oss

Bergen

Oslo

Til toppen av siden