Optikertjenester

Øye illustrasjon
Våre dyktige optikere utfører synsundersøkelser og linsekontroll, og kan også bistå deg som trenger førerkortattest.


Synsundersøkelse

Hos våre optikere blir det utført en helhetlig vurdering av din synsfunksjon, herunder styrkebestemmelse, øyets bevegelsesmuskulatur, fokuseringsevne, nerveimpulser, samsyn og dybdesyn. Øyets fremre og bakre segment vil også bli undersøkt grundig, og det utføres rutinemessig OCT – tverrsnittbilde av netthinnen. Ettersom vi er en poliklinikk med øyespesialister er det god tilgang til medisinsk utstyr, og ved funn kan ekstra undersøkelser utføres, og øyelege kan undersøke ved behov.

Synsundersøkelse med kontaktlinsetilpasning

Våre optikere utfører synsundersøkelse og tilpasser linser som imøtekommer kundens ønsker og behov. Vi har tilgang til multifokale og enstyrke kontaktlinser i vår klinikk, og har mulighet til å bestille kontaktlinser fra våre leverandører. Undersøkelsen er inkludert opplæring av linsebruk.

Linsekontroll

Ved bruk av kontaktlinser er det viktig med årlig kontroll av øyehelsen. Våre optikere vurderer eventuell endring i styrken, hvor godt kontaktlinsene er tilpasset til den enkelte, samt vurderer øyets fremre segment uten kontaktlinser på. Ved utvidet linsekontroll utføres det også en vurdering av øyets bakre segment.

Aldersrelaterte synsforandringer (Presbyopi)

Normalt merkes synsforandringer ofte i 40-årsalderen i form av ubehag i øynene ved langvarig lesing og behov for lengre leseavstand for å kunne se skarpt. Disse problemene forårsakes av at linsen i øyet blir mindre fleksibel og stivere med årene. Tilstanden kan avhjelpes med briller, og våre optikere har bred og god erfaring med å finne velfungerende løsninger i forbindelse med presbyopi.

Førerkortattest

Etter fylte 75 år er det behov for attest som bekrefter at synsfunksjonen er adekvat i forhold til kravene som stilles. Våre optikere utfører tester og fyller ut skjema i samsvar med gjeldende krav for synsfunksjon.

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden