Forkalkning i netthinnen (AMD)

AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon) kalles ofte forkalkninger på "folkemunne" men har ingenting med kalk å gjøre. Ved denne tilstanden vil skarpsynet gradvis reduseres ved tørr AMD eller raskt ved våt AMD. Sidesynet påvirkes ikke ved denne sykdommen.

Symptomer: Skarpsynsområdet i netthinnen (makula) brukes til å se detaljer og farger. Endringer her vil ofte gi problemer med å lese, forvrengning av bildet, rette linjer bøyer seg og det kan bli vanskelig å gjenkjenne ansikter.

Tørr AMD er vanligst. Netthinnen i skarpsynsområdet erstattes gradvis av arraktig vev. Dette pleier å utvikle seg langsomt, over flere år. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling av tørr AMD men i noen tilfelle kan spesifikke kosttilskudd minske risikoen for utvikling.

Våt AMD er sjeldnere. Denne tilstanden kjennetegnes av lekkasje fra unormale blodkar under skarpsynsområdet/makula. Det utvikles hevelse i netthinnen og skarpsynet vil raskt kunne bli redusert irreversibelt. Det finnes tilgjengelig behandling for denne tilstanden i form av anti-vekstfaktorer som sprøytes inn i øyet med visse mellomrom. Disse medisinene vil i de fleste tilfelle bremse utvikling av sykdommen og ofte bedres synet etter oppstart med behandling. Det er viktig at man raskt blir undersøkt av øyelege dersom det er mistanke om våt AMD. Tidlig igangsetting av behandling bedrer prognosen for synet.

Øyelegene ved Aleris, Frogner har spisskompetanse og lang erfaring med utredning og behandling  av AMD.

Ring for timebestilling på tlf: 22 54 19 10

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden