Førerkort-attest

Aleris Øyeklinikk kan bistå deg som har nedsatt syn med en synsattest som du må legge ved søknaden om nytt eller fornyet førerkort.

Alle som skal søke om førerkort, eller fornye sitt gamle, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege. 

Hvis svaret er ja på ett eller begge av disse spørsmålene, må du ha synsattest fra lege eller optiker for å få utstedt førerkort:

1. Har du nedsatt synsstyrke, behov for briller eller linser?

2. Har du hatt dobbeltsyn siste tre måneder, problemer ved kjøring i mørke eller ved vekslende lysforhold, eller nedsatt sidesyn på ett eller begge øyne?

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden