Ryggkirurgi

Aleris har erfarne og dyktige rygg- og nakkekirurger som har spesialkompetanse i å vurdere og operere akutte og kroniske plager.

Når det gjelder ryggoperasjoner har vi på noen områder avtale med de offentlige helseforetakene, som vil si at du kun betaler offentlig egenandel for konsultasjon og evt. operasjon. I Bergen har vi for tiden ingen ventetid på offentlig dekket spinal stenose. 

Det øvrige tilbudet vårt er privat, dvs. at du enten må bekoste det selv, eller få det dekket via helseforsikring.

Når du har fått time hos oss, blir du undersøkt av en ortoped med spesialkompetanse innen ryggkirurgi. Han vil gjennom det du forteller, sin egen undersøkelse av deg og med støtte i røntgenundersøkelser og MR- bilder stille en diagnose.

På bakgrunn av diagnosen foreslås den riktige behandling, som i noen tilfeller er operasjon, og i andre tilfeller består av forskjellige former for fysioterapi og / eller medikamenter.

Avtale med helseforetakene

Ved Aleris Marken i Bergen har vi avtale med Helse Vest om operasjon av spinal stenose, og ved Aleris Colosseum-Nobel i Oslo har vi avtale med Helse Sørøst om operasjon av ischias/prolaps i smalryggen.

Når fastlegen har vurdert at du må til spesialist for å vurderes til operasjon, kan du fritt velge hvor du vil opereres via "Velg behandlingssted." Det offentlige dekker utgiftene – du betaler kun egenandel for vurdering hos spesialisten samt eventuell egenandel for dagkirurgisk inngrep.

Om ryggproblemer

Rygglidelser er en av de vanligste sykmeldingsårsaker, og mange pasienter går svært lenge før de får en avklaring på sine plager. Det er en klar sammenheng mellom resultat og hvor lang tid man går sykmeldt; færre kommer i arbeid etter lang tids sykmelding. Det er derfor viktig å få en vurdering så tidlig som mulig for å kunne oppnå et godt resultat.

Som følge av innsnevringer i ryggmargskanalen (”lumbal spinal stenose”), kan det oppstå trykk mot nerver som går til ett eller begge ben. Det samme kan inntreffe ved prolaps, (”utglidd mellomvirvelskive”) eller ved kombinasjoner av begge. Trykk mot en slik nerve kan gi smerter i benet, av og til også det svekket muskelkraft eller nedsatt hudfølelse i samme område. Dette er tilstander som kan opereres ved Aleris.

Hensikt med operasjon

Hensikten med våre operasjoner er å avlaste trykk og dermed gi smertelindring, samt gi mulighet for å gjenvinne tapt muskelkraft og hudfølelse.

Ryggsmerter vil i liten grad påvirkes av operasjonen. Dermed er det kun plager i benet (smerte, nummenhet, redusert muskelkraft eller hudfølelse), som er målet for inngrepet. Smertelindring oppnås oftest nokså umiddelbart, mens det kan ta uker eller måneder å få tilbake muskelkraft og hudfølelse.

Resultatene etter ryggkirurgi er som regel meget gode dersom det er gjort et grundig forarbeid.

Til toppen av siden