Hofteprotese

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens enn ved den tradisjonelle metoden.


Ved å benytte mini-invasiv kirurgi kan man sette inn en hofteprotese ved hjelp av et lite snitt øverst på låret, og operasjonen utføres uten at man må skjære over den følsomme muskulaturen rundt hoften. Denne metoden foretrekkes av de aller fleste pasienter, men er krevende å utføre og forutsetter lang erfaring for å få gode resultater.

Her kan du se en film som illustrerer hvordan vi opererer inn hofteproteser på Aleris. Kirurgen er dr.med. Kristian Bjørgul, en av landets fremste eksperter på hofteproteser.

”Vi opplever at pasientene har mindre smerter etter operasjonen og kommer seg raskere enn ved den gamle metoden”, forteller dr. Bjørgul. Metoden gir meget gode resultater, og det forekommer lite komplikasjoner. Bjørgul, som har forsket på flere forskjellige operasjonsme­toder, forteller at komplikasjoner som proteseluksasjon, infeksjon og halting praktisk talt forsvant etter innføring av den nye metoden. Ved å skåne muskulatur oppnår pasientene bedre funksjon og styrke i hofteleddet, noe som igjen gir bedre stabilitet. Såret er mindre, og gir mindre risiko for forurensing med bakterier under operasjonen.

Protesen har en levetid på 20-30 år. Vi benytter også røntgengjennomlysning
under operasjonen. Dette sikrer optimal stilling av protesen og er svært viktig
for resultatet.

Fordeler ved bruk av mini-invasiv teknikk ved
hofteproteseoperasjoner:

• Lite snitt og minimal skade av muskulatur, noe som gir lite smerter og rask mobilisering etter ope­rasjon.

• Raskere og enklere opptrening

• Liggetiden etter operasjonen er kortere enn ved den gamle teknikken, antall liggedøgn er i gjen­nomsnitt 2 døgn mot tidligere 4.

• Ved tradisjonell metode for protesekirurgi har det oftest vært behov for
rehabilitering i etterkant av inngrepet. Med ny metode vil dette kun være
aktuelt helt unntaksvis. Det vil i så fall ikke være som et resultat av selve
inngrepet, men på grunn av hjemmesituasjonen til pasienten

• Bruk av røntgengjennomlysning under operasjonen reduserer også risiko for forskjell på benleng­den. Dette er den vanligste årsaken til klager til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)etter protesekirurgi.

Til toppen av siden