Kneleddsartroskopi

Kneleddsartroskopi er i dag et av de vanligste inngrep i kneleddet. Forut for inngrepet er det viktig at kneleddet er undersøkt av lege. Det er i dag vanlig å gjøre undersøkelser med røntgen og/eller MR (magnet undersøkelse) i tillegg til den kliniske undersøkelsen.

Inngrepet foregår i narkose med tillegg av lokalbedøvelse i kneet. Ved hjelp av tre små innstikk i huden opereres kneet ved hjelp av kikkehullsteknikk. På siden av kneskjellsenen føres et blyanttykt optisk instrument inn i kneleddet. Dette kobles til et videokamera slik at kirurgen kan inspisere kneets indre. Ved hjelp av små instrumenter kan man operere skader på menisker, brusk, korsbånd etc.

Bestill time på web


Diagnostisk artroskopi

Dette utføres dersom kirurgen finner kliniske tegn til skader i kneleddet til tross for at andre forundersøkelser som røntgen eller MR er negative. Man undersøker kneleddets strukturer og vil ved funn av skader forsøke å behandle disse i samme operasjon.


Meniskruptur:

Rifter i menisken opereres ved at bitetenger og automatiske kuttere (shavere) føres inn gjennom innstikksåpningene og den ødelagte delen av menisken fjernes. Av og til vil meniskskaden hos barn og unge være av en slik art at man vil forsøke å sy den. Prognosen for at menisken skal tilhele ved denne teknikken er 50/70%, og et senere inngrep vil derfor noen ganger være nødvendig. Rehabiliteringen etter sydd menisk er svært forsiktig de første 6 ukene.  


Bruskskader (osteokondritt):

Begrensede bruskskader på kneleddets leddflate kan blant annet opereres med såkalt mikrofraktur teknikk. Dette innebærer at det bores hull i bensubstansen der brusken mangler slik at det blør fra bensubstansen. Det vil dannes et arrvev som likner bruskvev i noe grad, og vil derfor kunne erstatte dette.  

Til toppen av siden