Injeksjonsbehandling ved slitasjegikt

Injeksjoner med hyaluronsyre tilbys i Bergen, Stavanger og Tromsø. Ved Aleris i Bergen tilbyr vi også PRP-behandling.


Hva er artrose?

Artrose - eller slitasjegikt – er en meget vanlig tilstand. Tilstanden innebærer at brusken på et ledds overflate gradvis blir ødelagt og slites bort. Dette kan komme etter skader eller kirurgiske inngrep, men også uten noen egentlig ytre årsak. Artrose gir stivhet og smerter i leddet og dermed redusert livskvalitet.

Behandling av artrose

Medikamenter av forskjellig type kan dempe smerter og inflammasjon i leddet. Når plagene og slitasjen blir svært ille, kan leddet erstattes med et nytt (leddprotese).

Mange har lett til moderat slitasje, plagene lindres ikke godt nok av medikamenter, og forandringene er ikke så store at det skal gjøres proteseinngrep. I slike tilfeller kan injeksjonsbehandling være et godt behandlingsalternativ. Det finnes ulike typer av injeksjoner, og en ortoped vil avgjøre hvilken som passer best for å behandle akkurat dine plager.

Kortison

Fra gammelt av har kortisonsprøyte i et slitt ledd vært mye brukt. I våre dager bruker vi dette i svært liten grad. Hos enkelte pasienter der vi ønsker å dempe en pågående inflammasjon, kan det være aktuelt. Som en rutinebehandling ved leddslitasje brukes det i liten grad. 

Hyaluronsyre

Injeksjon med hyaluronsyre har vært i bruk siden 90-tallet, og er fortsatt et godt behandlingsalternativ. Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som finnes naturlig i kroppen. Det er en viktig byggestein i leddvæsken som finnes i alle ledd og som gjør at leddet beveger seg med minst mulig friksjon. I tillegg gir leddvæsken støtdemping under aktivitet og gir beskyttelse for leddet mot skade og sykdom. Ved artrose brytes hyaluronsyren i leddvæsken raskere ned enn den erstattes med negative følger for leddvæskens egenskaper og dermed leddet.

På Aleris bruker vi et hyaluronsyreprodukt som er godt utprøvd. Dette etterligner effekten til naturlig hyaluronsyre og gjenoppretter balansen til hyaluronsyren i leddvæsken. Én injeksjon er tilstrekkelig, og mange har god effekt på smerter og funksjon i opp til 6 måneder. En ny injeksjon har lengre virketid enn den første.

PRP (platerikt plasma)

Dette er en behandling som er tatt i bruk de siste årene og som har vist seg svært effektiv ved en rekke skader og kroniske tilstander i sener, muskelvev og ledd. Behandlingen består i å tappe blod fra en blodprøve som ved en blodprøve, men det tas ut en litt større blodmengde. Blodet blir så sentrifugert i en spesialbeholder, og denne skiller blodserum fra røde blodlegemer og PRP. PRP er rikt på vekstfaktorer og blodplater, og dette blir så injisert tilbake der det måtte være en aktuell skade eller kroniske forandringer i sener, muskelvev eller ledd.  Virkningsmekanismen til PRP er å stimulere kroppen til nydannelse av eget vev, og dessuten å blokkere betennelsesprosessen.

På Aleris tilbyr vi injeksjon med PRP for å behandle slitasje (artrose) i ledd. Kneleddet er det vanligste leddet vi behandler med PRP.  Vi regner med at omlag 60-70% har god effekt av behandlingen.

Individuell vurdering

Behandlingen av disse forskjellige tilstandene må alltid individualiseres, og undersøkelse hos ortoped er alltid nødvendig først for å velge den behandlingsmetoden som er best egnet akkurat for den lidelsen som pasienten presenterer. I denne sammenheng er det ønskelig med mest mulig relevant medisinsk informasjon, og røntgen - eller MR-bilder hvis dette er aktuelt.

Til toppen av siden