Svimmelhet

Svimmelhet oppstår ofte som følge av en forstyrrelse i kroppens balanse eller likevektsapparat i det indre øret. Det kan også skyldes forstyrrelser i hjernefunksjonen.


Årsak svimmelhet

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse eller gyngefølelse. Det er ikke en sykdom, men et symptom. Symptomet kan ha mange årsaker, krystallsyke er en av dem. Andre årsaker kan være virus på balansenerven, bivirkning av medikamenter eller knute på balansenerven.

Forekomst

Svimmelhet er vanlig og forekomsten øker med alderen. Undersøkelser viser at opptil 10% av nordmenn er plaget med svimmelhet. Ved høy alder kan opptil 1/3 være plaget med svimmelhet.

Stille diagnosen

For å stille diagnosen som fører til svimmelhet er sykehistorien viktig. Svimmelhet er lettere både å diagnostisere og behandle dersom du søker hjelp tidlig. Etter en tid kan det inntre mekanismer som gjør at svimmelheten kan virke selvforsterkende.Vår ØNH-spesialist vil foreta en grundig undersøkelse. Dette vil blant annet innebære en grundig undersøkelse av ørene. Utover dette tas blodprøver som kan hjelpe til å skille mellom de mulige årsaker til plagene. Jo tidligere du får avklart de diagnostiske spørsmålene, jo raskere kan du komme i gang med den behandlingen som kan gjøre deg bedre.

Hvordan blir man kvitt svimmelheten?

Svimmelhet kan ikke kureres ved å unngå situasjoner som utløser svimmelheten. Når det gjelder svimmelhet er kroppens egen evne til tilheling og tilpasning viktig. Legen kan hjelpe deg med å avklare diagnosen og i noen tilfeller gi behandling som vil hjelpe deg på vei. Legen kan også gi råd og hjelpe deg med praktiske tiltak i forhold til arbeidsgiver og trygd. Det å bli frisk av svimmelhet kan være en langsiktig prosess som krever stor grad av egeninnsats. 

Til toppen av siden