Fjerning av mandler og polypper

Aleris tilbyr fjerning av mandler hos erfarne ØNH-spesialister ved flere av våre avdelinger. Fjerning av mandler hos barn tilbys kun i Trondheim og Tromsø.


Mandlene er lymfelignende vev plassert på begge sider av halsen ved inngangen til svelget. Sammen med polypper, som er tilsvarende vev i nesesvelget, hjelper disse deg med å motvirke bakterier og infeksjoner ved å produsere antistoffer.Munnens anatomi 

Når man nærmer seg puberteten opphører antistoffproduksjonen gradvis, og mandlene har derfor ikke noen effekt i så tilfelle.

Kronisk halsbetennelse

Ved gjentatte halsinfeksjoner som skyldes betente mandler, kan det være hensiktsmessig å fjerne mandlene. Det kan også være aktuelt ved kronisk betennelse i mandler som for eksempel gir stadig svelgbesvær, dannelse av verkepropper i mandlene og dårlig ånde .Mandlene kan  i tillegg være store og gi problemer med luftpassasje (pustestopper) under søvn. Ved de nevnte tilfellene kan det være aktuelt å fjerne mandlene .

Operasjonen gjøres i narkose. Rekonvalesensperioden er vanligvis 1-2 uker avhengig av type arbeid og plager.

Du vil få sykemelding og resepter på smertestillende som f.eks. Voltaren, Paralgin forte etter operasjonen. Du bør informere legen om medisiner du ikke tåler eller reagerer på.

Falske mandler /polypper

Falsk mandel (polypp) sitter i taket av nese/svelgrommet hos barn. Den kan gi nesetetthet, kronisk betennelse med vedvarende forkjølelsessymptomer og verk fra nesen. Falsk mandel kan også bidra til hyppig ørebetennelse og væskedannelse i mellomøret bak trommehinnen. 

Ved man­deloperasjon hos barn fjerner man som oftest den falske mandelen i samme seanse. Når falsk mandel fjernes som eneste operasjon er dette et inngrep som er langt mindre og dermed mindre plagsomt enn en ekte mandeloperasjon. Vanligvis er rekonvalesensperioden mindre enn en uke og komplikasjonsfaren liten.

Til toppen av siden