Avtaler i Helse Sør-Øst

Aleris Sykehus Frogner har "Raskere tilbake"-avtale innen prosedyrene du finner nederst på denne siden.

Hva er "Raskere tilbake"?

Et nasjonalt prosjekt som følge av IA-avtalen, hvor formålet er å redusere sykefraværet gjennom å bringe personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli sykmeldt, raskere tilbake til arbeidslivet 

Denne avtalen omfatter behandlingstilbud for pasienter med behov for ortopedisk behandling.

Det er krav om å tilby både utredning, operasjon og diagnosespesifikk trening (siste gjelder kun for kne og skulderpasienter).

Formålet er å redusere behandlingsforløpet for pasienter og bidra til bedring av helsetilstanden og en raskere tilbakeføring til arbeidslivet. Dette må innebære en rask vurdering og et raskt inntak. Det er et krav at pasienten får avtaletidspunkt for konsultasjon sammen med bekreftelse på at henvisning er mottatt.

Pasienten skal ha et eksisterende arbeidsforhold å gå tilbake til, enten som selvstendig næringsdrivende eller som arbeidstaker.

Målkravet for behandlingstilbudet er at 60 % av personene som har vært igjennom behandling skal være helt eller gradert (min 20 %) friskmeldt innen 18 uker etter henvisningsdato fra fastlege til behandler.

For de aktuelle diagnoser bør full sykemelding forut for henvisningen være relativt kort (under 12 uker). For å påvise effekt av tiltaket (operasjon eller diagnosespesifikk trening) skal det foretas en kontroll etter ca. 18 uker.

For pasienter som ikke har effekt av behandlingen må tilbyder inkludere ytterligere en undersøkelse innenfor et år regnet fra første konsultasjon.

Tilbyder må på forespørsel kunne rapportere på pasientens tilfredshet med tilbudet, om behandlingens kvalitet, samt hvor raskt pasienten kom tilbake i arbeid etter behandling.

Det er en forutsetning at den sykemeldte har en klar diagnose med forventet og dokumentert  godt resultat av det operative inngrepet. Mange sykemeldte har degenerative tilstander eller følgetilstander etter skader. Det har derfor vist seg at aktiv treningsbehandling kan være en svært viktig vei for en tilbakegang til arbeid og annen aktivitet.

Hvem kan behandles under avtalen?

  • Personer som står i fare for å bli sykmeldt
  • Sykmeldte personer som kan bringes raskere tilbake i arbeid. Alle grader av sykemeldingsprosent inngår i ordningen


Hva omfatter avtalen?


Utredning:

Hånd og fot: Pasient skal ha en poliklinisk vurdering av operatør før evt. operasjon.

Kne og skulder: Pasient skal ha en tverrfaglig poliklinisk vurdering av operatør og fysioterapeut for å avklare nødvendig behandling. For pasient som ikke blir vurdert til operasjon, skal det lages plan og gjennomføres diagnosespesifikk trening.  

Behandling

Operasjon eller diagnosespesifikk behandling (veiledet trening 2-3 ganger i uken i 6-12 uker).


Aleris Sykehus på Frogner har avtale på følgende prosedyrer:

 

Undergruppe Diagnosekode Prosedyrekode Beskrivelse
a. Kne M23 Kneleddslidelser
M23.0 Cystisk menisk
M23.1 Diskoid menisk
M23.2 Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade
M23.3 Andre menisklidelser
M23.4 Fritt legeme i kne
NGA11 Artroskopi i kneledd
NGD11 Menisk
NGD21 Reinserering av menisk
NGF31 Reseksjon av brusk
NGM39 Fjerning av ganglion
NGH42 Fjerning av fritt legeme
NGF11 Synovektomi
   
b. Fot M20 Ervervede deformiteter
M77 Entesopatier
M67.4 Ganglion


NHG54 Avstivning
NHL Operasjon på muskel og sene i ankel/fot
NHM39 Ganglion i fot
   
c. Skulder S46 Skade på muskel og sene
S43 Luksasjon i skulder
M24.4 Residiverende skulderluksasjon
M75 Skulderlidelser
NBE Operasjoner på leddkapsel og ligament
NBF Synovektomi
NBH Reposisjon av ledd i skulder
NBL Operasjon på muskel og sene i skulder
NBK Operasjon på bein i skulder
NBM79 Fjerning av bursa
   
d. Hånd M20 Ervervede deformiteter
M70.0-2 Slimposeirritasjon
M77 Entesopati
M65.3 Triggerfinger
M67.4 Ganglion
G56 Carpal tunnel syndrome
ACC51 Deling av carpalligament
NCL Operasjon på muskler og sener i albue og underarm
NDM49 Deling av seneskjede
NDM39 Fjerning av ganglion
   
   
Til toppen av siden