Raskere tilbake

Et tilbud for å få arbeidstakere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli det, raskere tilbake i jobb.


Gjennom avtale med de regionale helseforetakene kan Aleris tilby ortopediske tjenester gjennom ordningen "Raskere tilbake" ved følgende sykehus:

  • Frogner (Oslo)
  • Paradis (Stavanger)
  • Hinna Park (Stavanger)
  • Nesttun (Bergen)

"Raskere tilbake" er et tilbud til arbeidstakere som enten er sykmeldt, eller står i fare for å bli det. Formålet med tiltaket er å redusere ventetiden for disse pasientene, slik at de kan komme tilbake til arbeidslivet så raskt som mulig.

For helsepersonell: Raskere tilbake-avtaler i Helse Sør-Øst

Hvordan benytte seg av tilbudet

For å benytte deg av dette tilbudet trenger du en henvisning, og det er viktig at henviser merker denne med "Raskere tilbake." Både fastleger, kiropraktorer og manuellterapeuter kan henvise under denne ordningen. For at forløpet skal gå så smidig som mulig, ber vi om at nødvendige forundersøkelser (f.eks røntgen- eller MR-undersøkelser) utføres før konsultasjon hos oss, og at disse tas med til ortopeden.

Til toppen av siden