Offentlig avtale - kortere ventetid

Innholdet på det som tidligere het Fritt sykehusvalg finner du nå på helsenorge.no i en ny informasjonstjeneste kalt "Velg behandlingssted".


Visste du at du selv kan velge hvilket sykehus du ønsker behandling hos?


Gjennom ​informasjonstjenesten Velg behandlingssted vil du finne ventetider ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO. www.helsenorge.no/velg-behandlingssted

"Kontoret for fritt sykehusvalg"  har endret navn til "Informasjonstjenesten – velg behandlingssted" og kan kontaktes på telefon 800HELSE (800 43 573)

Hvordan går jeg frem for å bli behandlet hos Aleris?

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat sykehus med avtale med et regionalt helseforetak. 

For å benytte deg av dette trenger du en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene hos Aleris eller kontakt din fastlege. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige. Ønsker du å sende oss en henvisning, eller trenger du mer informasjon, klikk her for kontaktinfo. 

Står du på venteliste ved et annet behandlingssted?

Dersom du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og i stedet ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos Aleris, kan du rette en henvendelse til sykehuset der du står på venteliste. Du kan be om at henvisningen blir oversendt til Aleris. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Aleris, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Man har kun anledning til å stå på venteliste ved ett behandlingssted.

Velg Aleris uten ekstra kostnad

Du kan velge Aleris som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.

Til toppen av siden