Nevrologi

Nevrologene utreder og behandler alle former for nevrologiske tilstander og sykdommer i nervesystemet. I Bergen har vi i tillegg bred ekspertise innen diagnostikk og behandling av pasienter med smerteproblemer.

Hodepine og migrene

Vi tilbyr individuelt tilpasset behandling basert på de mest moderne behandlingsprinsipper. Les mer om injeksjonsbehandling mot kronisk migrene

Nakke og ryggsmerter

Vi tilbyr grundig utredning av årsaken til smertene og individuelt tilpasset behandling, inkludert vurdering av eventuell operasjon.

Smerter i knær ved artrose

I Bergen tilbyr vi behandling med Go-On. Dette brukes mot artrose-relaterte smerter i knær. Behandlingen kan utsette behov for kneprotese og for mange er den en erstatter for kneprotese. Kontakt oss for mer informasjon.

Øvrige symptomer og sykdommer som behandles:

 • Svimmelhet
 • Nummenhet
 • Hukommelsesproblemer og demens
 • Forskjellige smertetilstander knyttet til nakke og rygg som skiveprolaps etc
 • Anfallslidelser
 • Epilepsi
 • Hjerneslag og andre vaskulære hjernesykdommer
 • Svulster i nervesystemet
 • Betennelsestilstander i nervesystemet
 • Ufrivillige bevegelser
 • Parkinsom sykdom og beslektede tilstander
 • Multippel Sklerose
 • Nevrodegenerative sykdommer
 • Muskelsykdommer
 • Tale- og svelgevansker
 • Nerveskader
 • Gangvansker
 • Dobbeltsyn og tåkesyn
Til toppen av siden