Cøliaki

Cøliaki er en sykdom som gjør at tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt hvis man spiser gluten. Vi tilbyr utredning med blodprøver og gastroskopi for deg som mistenker at du har cøliaki.

Cøliaki er en kronisk sykdom, hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i kornsorter som hvete, bygg og rug. Sykdommen er utbredt, man antar at rundt 1% av Norges befolkning har cøliaki.

Diagnosen stilles ved hjelp av blodprøver og vevsprøver fra tynntarmen som man tar under en gastroskopiundersøkelse. Det er meget viktig at man ikke starter på glutenfri kost før diagnosen er stilt, for hvis du fjerner gluten fra kosten vil alle testene være normale. Cøliaki er en livslang tilstand som krever en varig omlegging av kosten, og det er derfor viktig å ha en sikker diagnose. Hvis man velger å starte glutenfri kost før man har vært til gastroskopi kan man ikke kan stole på funnene fra undersøkelsen, og det er dermed ikke noe poeng å gjennomføre den.

Langvarig cøliaki kan ubehandlet føre til jernmangel, kalkmangel, vitaminmangel og benskjørhet, i tillegg til å gi økt risiko for å utvikle kreft i tynntarmen. Mange opplever plager som oppblåsthet, økt rumling i magen, økt tretthet, og diare eller forstoppelse. Andre har derimot ingen plager, kun vitaminmangel og jernmangel. Noen har også hudsykdommen dermatitis herpetiformis,  en sjelden hudsykdom som karakteriseres ved intens kløe og væskefylte blærer. Nesten 90% av de som har denne sykdommen, har samme vevstyper som man finner ved cøliaki.

Behandling er strikt glutenfri kost, og tilskudd av jern og vitaminer hvis disse verdiene er lave. Det kan også være aktuelt med henvisning til klinisk ernæringsfysiolog. Man følges opp med ny gastroskopi etter noen år for å se om slimhinnene i tynntarmen er normalisert.

Har du fått diagnostisert cøliaki kan du få stønad til glutenfri kost ( ca 1900 kr i året).


Cøliaki er en kronisk sykdom, hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i kornsorter som hvete, bygg og rug. Sykdommen er utbredt, man antar at rundt 1% av Norges befolkning har cøliaki.

Stille diagnosen

Diagnosen stilles ved hjelp av blodprøver og vevsprøver fra tynntarmen som man tar under en gastroskopiundersøkelse. Det er meget viktig at man ikke starter på glutenfri kost før diagnosen er stilt, for hvis du fjerner gluten fra kosten vil alle testene være normale. Cøliaki er en livslang tilstand som krever en varig omlegging av kosten, og det er derfor viktig å ha en sikker diagnose. Hvis man velger å starte glutenfri kost før man har vært til gastroskopi kan man ikke kan stole på funnene fra undersøkelsen, og det er dermed ikke noe poeng å gjennomføre den.

Hvilke plager gir cøliaki?

Langvarig cøliaki kan ubehandlet føre til jernmangel, kalkmangel, vitaminmangel og benskjørhet, i tillegg til å gi økt risiko for å utvikle kreft i tynntarmen. Mange opplever plager som oppblåsthet, økt rumling i magen, økt tretthet, og diare eller forstoppelse. Andre har derimot ingen plager, kun vitaminmangel og jernmangel. Noen har også hudsykdommen dermatitis herpetiformis, en sjelden hudsykdom som karakteriseres ved intens kløe og væskefylte blærer. Nesten 90% av de som har denne sykdommen, har samme vevstyper som man finner ved cøliaki.

Behandling og oppfølging

Behandling er strikt glutenfri kost, og tilskudd av jern og vitaminer hvis disse verdiene er lave. Det kan også være aktuelt med henvisning til klinisk ernæringsfysiolog. Man følges opp med ny gastroskopi etter noen år for å se om slimhinnene i tynntarmen er normalisert.

Har du fått diagnostisert cøliaki kan du få stønad til glutenfri kost.

Kontakt oss

Oslo

Trondheim

Til toppen av siden