Bildediagnostikk ved hudkreft

I tillegg til PET/CT tilbyr vi ultralyd av lokale lymfeknuter i forbindelse med kontroller hos hudlege.

Ultralyddiagnostikk

Vår radiolog Olav Inge Håskjold har spisskompetanse innen ultralyddiagnostikk og er blant Norges fremste innen ultralydveiledet biopsi. Han er særlig interessert i diagnostikk, behandling og oppfølging av thyroideakreft og malignt melanom.

PET/CT-undersøkelser:

  • Ved Breslow <1 mm, ikke indikasjon for PET med mindre Clark>=III
  • Ved Breslow >1 mm<2 mm, tilby PET (5 års overlevelse 80% - 96%).
  • Ved Breslow >2 mm<4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 60% - 75%).
  • Ved Breslow>4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 37% - 50%).

Anbefal PET ved ulcererte maligne melanomer.

Anbefal PET ved maligne melanomer hvor histologi har vist karinfiltrasjon.

PET er et supplement til vaktpostlymfeknute (sentinel node) diagnostikk, og erstatter ikke denne.

Til toppen av siden