Trippeldiagnostikk

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, vil det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser: klinisk undersøkelse, bilde- undersøkelse og vevsprøve(biopsi). Kombinasjonen av disse tre undersøkelsene kaller man gjerne trippeldiagnostikk.


Klinisk undersøkelse
:
En lege ser og kjenner grundig på brystene for å lete etter kuler/knuter. Man
undersøker også om det er forstørrede lymfeknuter i armhulene. 

Bildeundersøkelse:
Denne består ofte både av mammografi og ultralydscanning. Ultralyd er bedre
egnet til å undersøke kjertelrikt vev, mens mammografi er bedre egnet til å
undersøke fettrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor
er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis man er under 30 år- eller
gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en MR-undersøkelse av brystene.

Vevsprøve:
Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Derfor skal man ta en prøve fra kulen, dette kalles en vevsprøve(biopsi). Det er flere måter å få utført dette på. Ved en finnålsprøve stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve  bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Aleris Røntgen Trondheim har offentlig avtale på trippeldiagnostikk.  

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi utgjør viktige undersøkelser av kreft som har spredd seg til lymfeknuter.

Kontakt oss

Aleris Røntgen

Til toppen av siden