Kul i brystet

De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring. Du får svar samme dag av spesialister med topp ekspertise på feltet.

For å avgjøre om en kul er godartet eller ondartet er det nødvendig med mammografi og/eller ultralyd, samt en vevsprøve. 

For at man skal kunne kjenne en kul i brystet må den ha en viss størrelse, kuler som er mindre en 1 cm er vanskelig å kjenne og oppdages som oftest ved mammografi eller ultralyd. Siden kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til mammografi hvert annet år blir mange små kuler oppdaget her. For kvinner under 50, er det mer vanlig at de kjenner en kul selv. 

Når en kvinne finner en kul i brystet trenger ikke dette å bety at det foreligger kreft. Det er ikke mulig å skille mellom en godartet og en ondartet kul bare ved å kjenne på brystene, men de aller fleste kuler som oppdages er godartede. Siden brystvevet består av fettvev, kjertelvev og bindevev og forandrer seg avhengig av hvor i syklus kvinnen er og kvinnens alder, kan kuler skyldes alt fra vanncyster, fettkuler og betennelser, til tette melkekjertler eller melkeganger.

Dersom en kul eller en forandring i brystet har dukket opp uten en åpenbar årsak er det viktig at man går til lege slik at det kan slås fast om kulen er godartet og ufarlig eller ondartet. 

Kul i brystet?

Klinisk undersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det er mistanke om sykdom i brystene. Det settes av tid til mammografi, ultralyd av brystene og vevsprøver. Legen vil vurdere hva som er nødvendig å gjøre. Undersøkelsen inkluderer konsultasjon hos kreftlege hvis ondartet svulst mistenkes. 

Ønsker du en kontroll?

Kontrollundersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det ikke er mistanke om sykdom i brystene, men hvor kvinnen har annen indikasjon på å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vil være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.

Les om symptomer på brystkreft

Kontakt oss

Oslo

Aleris Røntgen

Bestill time eller informasjon

Hvorfor velge brystdiagnostikk hos Aleris?

Rask time og svar på dagen: Aleris Brystdiagnostisk senter har kort ventetid og har som målsetning at du, så langt det er medisinsk teknisk mulig, kan forlate senteret på slutten av dagen med et klart svar. Du får på ett og samme sted, tatt mammografi, ultralyd, vevsprøver og evt MR (kun Oslo). I de tilfeller der det må tas vevsprøve får du et foreløpig svar og endelig svar når vevsprøven er analysert.

Alle nødvendige undersøkelser på samme sted: Det eksisterer per i dag flere private mammografitilbud. Vårt tilbud skiller seg fra alle andre private tilbud ved at man hos Aleris kan få utført alle nødvendige undersøkelser samtidig og få svar på dagen av et tverrfaglig legeteam.

Team med topp ekspertise: På Aleris Brystdiagnostisk senter jobber blant annet spesialist i kreftmedisin, mamma-radiologer og radiograf med spesialområde mammografi. Vi har også dedikerte sekretærer, samt koordinator som skal sikre deg god service.

Moderne utstyr: Utstyret som brukes er det mest moderne tilgjengelig. Vevsprøver tas ved behov. I Oslo har vi også landets eneste private tilbud for MR av bryst og PET/CT.

Til toppen av siden