Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. I 2015 fikk 3415 diagnosen, hovedsakelig kvinner over 50 år. De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring. Vi tilbyr brystdiagnostikk med kort ventetid.

Kul i brystet?

Klinisk undersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det er mistanke om sykdom i brystene, f.eks på grunn av kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller væsking fra brystet. Det settes av tid til mammografi, ultralyd av brystene og evt. vevsprøve. Ved behov for behandling, sørger vi for at pasienten blir henvist direkte til rett instans. Aleris Røntgen Trondheim har offentlig avtale på klinisk mammografi. 

Les mer om trippeldiagnostikk

De fleste opplever ingen symptomer, og funn blir gjort på bakgrunn av mammografiscreening. Ved klinisk mistanke om brystkreft, enten fordi man har kjent en kul i brystet eller opplever andre symptomer, bør man undersøkes av lege. Gullstandarden for denne utredningen er trippeldiagnostikk, e.g. klinisk undersøkelse, bildediagnostikk, og vevsprøve. Aleris Kreftsenter tilbyr hele kjeden med utredning uten ventetid. 

Ved funn av kreft, vil behandlingen være avhengig av sykdomsutbredelsen. Aleris kan utrede pasientene fullstendig, og deretter henvise til riktig behandlingsinstitusjon. På denne måten spares tid, og man kommer til behandling raskere. Ofte innebærer behandling en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling.

Vanlige symptomer

• Kul i brystet

• Kul i armhule

• Sår på huden over brystet

• Unormal eller endret brystvorte

• Sekresjon fra brystvorten

Utredning

• Klinisk undersøkelse

• Bildediagnostikk med ultralyd og mammografi

• Vevsprøve

• Eventuelt supplerende CT og MR 

Ønsker du en kontroll?

Kontrollundersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det ikke er mistanke om sykdom i brystene, men hvor kvinnen har annen indikasjon på å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vil være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.

Bestill time eller informasjon

Til toppen av siden