Om koloskopi

Med koloskopi menes undersøkelse av tykktarmen, men samtidig blir alltid endetarmen og i mange tilfeller også nedre del av tynntarmen undersøkt.

Et koloskop er et ca 1,4 m langt og fingertykt, styrbart og bøyelig instrument. Vårt koloskop kan overføre fargebilder fra tarmsystemet til en videoskjerm.

Undersøkelsen foretas vanligvis fordi symptomene gir legen mistanke om tarmsykdom. I familier med økt forekomst av kreft og i noen andre situasjoner, kan koloskopi være ønskelig selv om du ikke har tarmsymptomer.

Til toppen av siden