Prisliste onkologiske utredninger

Aleris Kreftsenter


Offentlig avtale utredning for prostatakreft:

Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi (KOELIS-biopsi) som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Klikk her for henvisningsskjema Aleris Kreftsenter 2015

Gjelder henvisningen MR Prostata? Da ber vi om at du fyller ut dette opplysningsskjemaet og legger ved den ordinære henvisningen: Opplysningsskjema MR Prostata

Røntgen

Klikk her for henvisningsskjema Aleris Røntgen 2015

Kontakt oss

Mammografi - Kontrollundersøkelse

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det ikke er mistanke om sykdom i brystene, men hvor kvinnen har annen indikasjon på å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vil være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft. - - 1 350
Supplerende undersøkelse - ultralyd og evt. tilleggsbilder etter mammografi - - 900

Brystdiagnostikk - Klinisk undersøkelse inkl. ultralyd

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det er mistanke om sykdom i brystene. Det settes av tid til mammografi og ultralyd av brystene, samt eventuell biopsi. Legen vil vurdere hva som er nødvendig å gjøre. Prisen inkluderer ikke biopsi (se priser lenger ned) - - 2 250
Cystetapping - - 1 200

Brystdiagnostikk- biopsi

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
Cytologi (celleprøve) - - 1 200
Histologi (vevsprøve) - - 1 600

Kreftsenteret

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
Konsultasjonstime hos kreftspesialist (60 min) - - 4 800
Pris per påbegynt kvarter for videre oppfølging (inkludert via e-post og telefon) - - 1 200
Utvidet konsultasjon hos allmennlege 40 min - - 3 000

Onkologisk MR

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
MR Prostata Screening* - - 3 400 + evt kontrast
MR Prostata lymfeknutestaging - - 3 200 + evt kontrast
MR Prostata staging - - 5 700 +evt kontrast
MR Helskjelett (totalskjelett metastaseutredning) - - 5 300
MR Prostata + MR Helskjelett - - 9 900 + evt kontrast
MR Skjelettmetastase (Totalcolumna med bekken metastaseprotokoll) - - 4 250
MR ca. recti staging - - 4 800+ evt kontrast
MR ca. uteri staging - - 4 800 + evt kontrast
MR ca. cervix uteri staging - - 4 800 + evt kontrast
MR ovarier - - 4 800 + evt kontrast
MR Sarkom - - 4 800 + evt kontrast
MR lever - - 5 300+ evt leverspesifikk kontrast 1500
MR Mammae - - 5 250 + evt kontrast
MR veiledet vakumbiopsi. Pris etter avtale. - -
Kontrast - - 650

PET/CT

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
PET/CT halvkropp - - 30 000
PET/CT prostata - - 40 700
PET/CT av hjernen - - 20 400
PET/CT tilbys også gjennom offentlig avtale.* - -

Onkologisk CT

Beskrivelse
-
Introduksjonspris
Pris i NOK
CT Hals/thorax/abdomen/bekken - - 5 050+ evt kontrast
CT Thorax/abdomen/bekken (kreftutredning) - - 3 200 + evt kontrast
Kontrast - - 650

Hvis timen ikke avbestilles senest dagen før undersøkelsen, belastes selvbetalende pasienter for 50% av prisen p.r. undersøkelse + fakturagebyr. Ved PET/CT hele prisen.

*Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.

Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus .

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Til toppen av siden