PET/CT ved prostatakreft

Selv om MR er en utmerket metode for påvisning av prostatakreft, så er det vanskelig å skille restvev etter en operasjon/strålebehandlig fra tilbakefall. Her vil PET kunne vise om det er tegn til ondartet aktivitet i vevet. Lymfeknuter kan være vanskelig å bedømme med MR, mens PET da med større følsomhet og treffsikkerhet påviser lymfeknuter med spredning. PET/CT påviser metastaser til skjelettet, men vi kombinerer med en helkropps-MR av skjelettet for best mulig utredning av metastaser. En helkroppsundersøkelse av skjelettet vil være påkrevd forut for flere behandlingsalternativer, og MR er mer følsom og spesifikk enn både PET og skjelettscintigrafi. PET og MR er derfor komplementære metoder som utfyller hverandre. Til PET brukes et radioaktivt merket kontrastmiddel, FACBC, som importeres spesifikt for disse undersøkelsene til hver enkelt pasient.

Felles for alle pasienter er at vi ønsker kontakt med behandlende lege, slik at resultatene fra undersøkelsen kan ivaretas og omsettes i behandling. Men det er fullt mulig for både leger og pasienter og ta kontakt for rådgivning.

Når skal PET/CT brukes?

Den viktigste vurderingen for om prostata-PET er til nytte, er om det vil ha noen følger for behandlingen.

1. Tilbakefall eller spredning.

Mest veletablerte indikasjon for prostata-PET er undersøkelse ved tilbakefall etter tidligere gjennomgått behandling. Det vurderes:

  • Tilbakefall i prostatasengen (den bestrålte eller området av den fjernede kjertelen). Opptaket i celler med kreft er for FACBC dokumentert mye høyere enn i vev som er betent f.eks. etter bestråling, slik at det ikke er noen kontraindikasjon for undersøkelse
  • Spredning til lymfeknuter er styrken til prostata-PET, spesielt FACBC, og lymfeknuter helt ned til 3 mm kan vurderes, og
  • Spredning til skjelettet. Ved denne problemstillingen kombinerer vi med helkropps-MR av skjelettet. PET/CT-undersøkelsen er fra lårben t.o.m. skuldrene og påviser også metastaser, men er ikke like følsom som MR.

2. Utredning før behandling.

MR av bekkenet er den grunnleggende utredning av prostatakjertelen og bekkenet før behandling av prostatakreft. Dersom du har en spesielt aggressiv kreftform og det er økt risiko for spredning, kan det være tilrådelig å utføre en prostata-PET, fordi det kan ha direkte konsekvenser for den behandlingen du bør eller ikke bør gjennomgå.

FACBC PET- diagnostikk baserer seg på billeddiagnostisk fremstilling av stoffskifteaktivitet i tumor. Ved utredning av nyoppdaget prostatakreft anbefales, hvis mulig, å gjennomføre diagnostikken  før start av evt. antiandrogen behandling for å forebygge falsk negative undersøkelsesresultater. 

3. Kontroll i behandlingsforløpet.

Prostata-PET med FACBC er nyttig for å kontrolle effekten av behandling mot svulsten eller spredningen.

4. Hormoninsensitiv kreft.

FACBC tas opp i prostatakreftceller som har fått redusert følsomhet for hormonbehandling og kan brukes til å finne spredning før evt. nye behandlingstiltak igangsettes.

Til toppen av siden