Om prostatakreft

Prostatakreft er en ondartet svulst og er den hyppigste kreftformen hos menn.

Prostatakreft er en ondartet svulst og er den hyppigste kreftformen hos menn. Til tross for at mange eldre menn har prostatakreft er det bare 12% – 15% av pasientene som dør av den. De fleste som får diagnosen prostatakreft kommer ikke til å dø av sykdommen. Samtidig har aggressiv kreftbehandling til dels betydelige bivirkninger som kan påvirke livskvaliteten. Denne diskrepansen skaper en stor gruppe pasienter med behov for utredning av prostatakjertelen. Utfordringen er å identifisere de pasientene som trenger aggressiv behandling av en dødelig kreftform og samtidig la være å overbehandle de pasientene som ikke kommer til å oppleve klinisk signifikant sykdom.

Antall ny oppdagete tilfeller av prostatakreft er stigende pga. PSA testen som i økende grad brukes til screening for malignitet. Problemet med PSA testen er at den ikke er en kreftspesifikkog kan påvirkes av en rekke faktorer som for eks. godartet forstørret kjertel eller prostatitt. Hvis PSA testen er forhøyet følges pasienten tradisjonelt opp med klinisk undersøkelse og vevsprøve/biopsi av prostata kjertelen. Prostatakreft kan spre seg via lymfebanen til lymfekjertler eller direkte via blodbanen til andre organer. Spredning (dattersvulser/ metastaser) finnes oftest i skjelettet og lymfekjertler.

Til toppen av siden