Hormonbehandling alene

Hormonbehandling benyttes enten alene ved langt kommen sykdom for å bremse sykdommen som ikke lenger kan kureres, eller som et supplement til strålebehandling for å bedre effekten.

Hormonbehandling svekker potensen, muskelstyrken og kjønnsdriften i varierende grad, avhengig av behandlingens lengde og valg av medikament. Noen opplever også stivhet i ledd og muskler og/eller et nedsatt energinivå. Mange opplever bedret hodehårs-vekst under hormonbehandling.Etter behandling av prostatakreft vil det være behov for regelmessige kontroller. Noen av disse kan enkelt utføres hos fastlegen. Vi anbefaler at første 3 måneders kontroll og årlig kontroll de første fem årene, utføres ved et senter med onkologisk og urologisk kompetanse, som Aleris Kreftsenter.

Til toppen av siden