Prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Aleris Kreftsenter har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.


Avansert prostatadiagnostikk

All utredning av prostatakreft er høyspesialisert og foregår raskt på ett og samme sted. Dersom du ønsker en prostataundersøkelse eller allerede har fått påvist forhøyet PSA-verdi kan du henvende deg direkte til oss for prostatautredningVåre spesialister diskuterer alle pasienter tverrfaglig, og ved kreftfunn vil dette teamet sørge for at du får riktig og tilpasset behandling og overvåkning for din prostatakreft. 

NYHET: Innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.

Offentlig avtale 

Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus .

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Henvisning til Aleris Kreftsenter

Opplysningsskjema for leger til MR prostata Vi ønsker at du fyller ut dette skjemaet og legger ved henvisningen til MR prostata.

Oppfølging etter prostatakreft

Pasienter som er behandlet for prostatakreft, ønsker oppfølging eller vil kontrolleres for tilbakefall kan henvises eller henvende seg til vårt Kreftsenter for undersøkelser eller konsultasjon hos onkolog eller annen spesialist.

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden