Prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.

Aleris tilbyr komplett utredning av prostatakreft og har avtale med det offentlige om utredning i pakkeforløp. Dette betyr at du kun betaler egenandel for MR, vevsprøver og time hos urolog. Ved behov for supplerende MR utredning må dette betales selv, men dersom det er indikasjon for prostataspesifikk PET-CT, betaler du kun egenandel for denne. 

All utredning er høyspesialisert og foregår raskt på ett og samme sted.  Våre spesialister diskuterer alle pasienter tverrfaglig. Sammen med en kreftspesialist bestemmer vi i fellesskap den beste behandlingen og oppfølgingen for deg.

Vanlige symptomer

• Vanligvis ingen symptomer

• Hyppig vannlating og svak stråle skyldes vanligvis godartet prostataforstørrelse, men kan også være relatert til prostatakreft

Utredning

• Klinisk undersøkelse og PSA

• MR

• Målrettede ultralyd/MR-fusjonerte vevsprøver (Koelis®-biopsier)

• Supplerende MR og PET-CT ved behov

• Tverrfaglig vurdering av urolog, radiolog og onkolog


Avansert prostatadiagnostikk

Dersom du ønsker en prostataundersøkelse eller allerede har fått påvist forhøyet PSA-verdi kan du henvende deg direkte til oss for prostatautredning.

Offentlig avtale 

Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus .

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Henvisning til Aleris Kreftsenter

Opplysningsskjema for leger til MR prostata Vi ønsker at du fyller ut dette skjemaet og legger ved henvisningen til MR prostata.

Tverrfaglig team

Ved funn av prostatakreft gjør vårt tverrfaglige team bestående av urolog, onkolog og radiolog en vurdering av behandlingsmulighetene før pasienten henvises til behandling.

Oppfølging etter prostatakreft

Pasienter som er behandlet for prostatakreft, ønsker oppfølging eller vil kontrolleres for tilbakefall kan henvises eller henvende seg til vårt Kreftsenter for undersøkelser eller konsultasjon hos onkolog eller annen spesialist.

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden